Kas ir ķīmiskās saites?

Ķīmiskās saites ir atomi, kas tiek turēti kopā molekulās vai kristālos. Tie veidojas atomu kopīgu elektronu rezultātā. Tie veidojas arī no pilnīgas elektronu pārneses. Trīs galvenie saišu veidi ir jonu, kovalentās un polārās kovalentās. Ūdeņraža saites bieži tiek iekļautas arī ķīmisko saišu pozīcijā.
Jonu saites ir ķīmiskas saites, kas veidojas zemas elektronegativitātes elementu reakcijās ar tiem, kuriem ir augsta elektronegativitāte. Šādos gadījumos notiek pilnīga elektronu pārnešana. Jonu saites piemērs ir parastais galda sāls, ko zinātniski dēvē par nātrija hlorīdu. Veidojot šo ķīmisko saiti, nātrijs nodod savu ārējā apvalka elektronu uz hloru. Nātrijam ir tikai viens ārējā apvalka elektrons, un hlora apvalkam ir nepieciešams tikai viens elektrons.

Kovalentās ķīmiskās saites ir nedaudz atšķirīgas un parasti veidojas starp atomiem, kuriem nav pilnībā aizpildītu ārējo apvalku. Kovalentajās saitēs elektroni tiek pilnībā sadalīti. Šīs saites veidojas starp atomiem, kuriem ir līdzīga elektronegativitāte. Lielākā daļa organisko savienojumu satur kovalentās saites.

Polārās kovalentās ķīmiskās saites ir nedaudz pa vidu starp jonu un kovalentajām saitēm; atomi šajās ķīmiskajās saitēs dala elektronus. Tomēr atomi lielāko daļu sava laika koncentrējas uz vienu konkrētu atomu, nevis uz citiem tajā pašā savienojumā. Šāda veida ķīmiskā saite veidojas, ja atomiem ir ļoti atšķirīga elektronegativitāte. Ūdens ir polārās kovalentās saites piemērs; skābeklis pārspēj ūdeņradi elektronegativitātes ziņā. Tādējādi elektroni ūdenī pavada vairāk laika ap skābekli nekā ūdeņradis.

Ūdenī ūdens molekulas skābekļa galam ir negatīvs lādiņš, savukārt ūdeņraža galam ir pozitīvs lādiņš. Šis pretējais lādiņš rada spēcīgu elektrostatisko pievilcību, ko uzskata par ūdeņraža saiti. Šāda veida ķīmiskajām saitēm ir svarīga loma ūdens kritisko īpašību noteikšanā, kas ir būtiska dzīvām būtnēm. Tomēr ūdeņraža saites neaprobežojas tikai ar ūdeni. Tie var rasties arī citās molekulās.