Kas ir Kioto protokols?

Kioto protokols ir starptautisks nolīgums, kura mērķis ir līdz 2012. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas rūpnieciski attīstītajā pasaulē. Ideālā gadījumā Kioto protokola galarezultātam vajadzētu būt šo emisiju samazinājumam zem 1990. gada līmeņa. Vienošanās arī risina jautājumu par jaunattīstības valstīm, kuras strauji industrializējas un tāpēc rada lielu daudzumu siltumnīcefekta gāzu.

Kioto protokola saknes meklējamas pirmajā Pasaules klimata konferencē, kas notika 1979. gadā. Konference notika, lai risinātu jautājumu par cilvēka ietekmi uz klimata pārmaiņām, un konferences rezultāts bija apņemšanās vairāk pētīt un attīstīt. galīgo plānu problēmas risināšanai. Nākamais solis bija Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC), starptautisks līgums, kas tika pieņemts 1992. gadā. UNFCCC bija atbilde uz vairāk nekā 10 gadus ilgām diskusijām un pētījumiem par klimata pārmaiņām.

Saskaņā ar UNFCCC noteikumiem iesaistītās valstis vienojās apkopot un dalīties ar informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām. Šīm valstīm bija arī jāsamazina savas emisijas līdz 2000. gadam un jāpiedalās globālā rīcības plānā, lai nepieļautu siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. Līgums nebija juridiski saistošs, taču daudzas valstis uzskatīja, ka tas ir nepieciešams, un apņēmās rīkoties. Līdz 1995. gadam bija radušās bažas, ka plāns nedarbojas, tāpēc 1997. gadā Kioto, Japānā, notika konference, lai apspriestu šo jautājumu.

Šīs konferences rezultāts bija Kioto protokols, kas grozīja UNFCCC ar juridiski saistošām saistībām samazināt oglekļa dioksīda, metāna, slāpekļa oksīda, sēra heksafluorīda, hidrofluoro savienojumu (HFC) un perfluorogļūdeņražu (PFC) emisijas. Saskaņā ar līguma noteikumiem iesaistītajām valstīm laikā no 2008. līdz 2012. gadam bija jāsamazina emisijas, izmantojot dažādus līdzekļus. Kioto protokols veicina zaļo attīstību un emisiju tirdzniecību, ļaujot valstīm, kas atbilst kvotām, pārdot kredītus valstīm, kuras saskaras ar grūtībām.

Lai gan lielākā daļa cilvēku var piekrist, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma, Kioto protokols ir sastapies ar nopietnu pretestību no vairākām valstīm, tostarp ASV. Kopš 2007. gada Amerikas Savienoto Valstu Senāts bija atteicies ratificēt protokolu, galvenokārt strīdā par atļautajiem emisiju līmeņiem jaunattīstības valstīm, piemēram, Ķīnai. Kioto protokola pretinieki apšauba noteiktus līguma nosacījumus, apgalvojot, ka tas ierobežo ekonomisko attīstību un ka tas var būt pārāk stingrs. Atbalstītāji uzskata, ka globālās sasilšanas jautājums ir tik svarīgs, ka drakoniski pasākumi būs tā vērti ilgtermiņā.