Kas ir kohleāro implantu programma?

Kohleārā implanta programma ir veselības aprūpes novērtēšanas programmas veids, kas saistīts ar universitāti vai medicīnas centru. Šīs programmas var novērtēt cilvēkus, kuri vēlas saņemt kohleāros implantus, lai noteiktu, vai viņi gūtu labumu no vienas no šīm ierīcēm. Tos var novērtēt arī pēc implanta uzstādīšanas, lai noteiktu, vai ierīce darbojas pareizi. Turklāt kohleāro implantu programma var palīdzēt izglītot pacientus un viņu ģimenes par kohleārajiem implantiem un to vislabāko izmantošanu.

Viena no galvenajām lietām, ko veic kohleārā implanta programma, ir noteikt, kuri pacienti gūtu labumu no kohleārā implanta lietošanas. Šīs ierīces izmanto, lai pārveidotu skaņas viļņus elektriskajā informācijā tādā pašā veidā, kā to dara normāli funkcionējoša cilvēka auss. Kohleārie implanti var ļaut pacientiem, kuri ir nedzirdīgi, dzirdēt skaņas, lai gan ne visi pacienti ir piemēroti šo implantu lietošanai. Pacienti, kuri gūst labumu no dzirdes aparātiem, kas pastiprina skaņu, pat ja viņu dzirde ir tik vāja, ka dzirdes aparāts radīs tikai nelielu atšķirību, negūs labumu no kohleārā implanta lietošanas. Tomēr šie implanti var uzlabot dzirdi pacientiem, kuriem ir atvienošanās starp ausi un nerviem, kas sūta dzirdes signālus no auss uz smadzenēm interpretācijai.

Vēl viens no kohleāro implantu programmas pienākumiem ir pacientu un viņu ģimeņu izglītošana. Lai gan kohleārie implanti nav nekas neparasts, daudzi cilvēki nav pazīstami ar to, ko viņi dara, un nav pārliecināti par to darbību. Pacienti, kuri varētu būt kandidāti šo implantu saņemšanai, var iegūt informāciju no kohleāro implantu programmas, lai viņi zinātu, ko sagaidīt. Šīs programmas var izskaidrot zinātni par implantiem un var arī izskaidrot pacientiem šo ierīču iespējas un ierobežojumus. Lai gan viņi var ļaut dažiem pacientiem dzirdēt, tie neļaus šiem pacientiem dzirdēt, kā to darītu pacienti ar normālu dzirdi.

Pacienti, kuri ir saņēmuši kohleāro implantu, var saņemt arī papildu atbalstu no kohleārā implanta programmas. Viņi var saņemt testus, kas palīdz ārstiem noteikt, vai viņu implanti darbojas pareizi. Pacienti ar kohleāro implantu var arī piedalīties pētījumos, ko vada kohleāro implantu programmas universitātēs un slimnīcās, kas palīdz zinātniekiem un ārstiem uzzināt vairāk par to, kā implanti darbojas un kā tos uzlabot.