Kas ir koloniālā verdzība?

Koloniālā verdzība parasti attiecas uz verdzību Amerikas koloniālajā periodā no 1600. gadsimta sākuma līdz 1700. gadsimta beigām, kad kolonijas kļuva neatkarīgas no Lielbritānijas. Daži no pirmajiem kolonistiem, kas ieradās Amerikā, ieguva daudz zemes, bet viņiem trūka darbaspēka. Āfrikas vergu tirdzniecība tajā laikā bija likumīgs tirgus visā Eiropā, un pirmie kolonisti atveda nelielu Āfrikas vergu grupu, kas tika saukta par indentured kalpiem. Identificētā kalpība mainījās, kolonijām augot un likumiem attiecībā uz kalpiem, padarot tos par vergiem.

Līdz 1600. gadu beigām tika pieņemti likumi par vergiem, un afrikāņi, kas tika atvesti uz Ameriku, strādāja par savām tiesībām dzīvot. Koloniālā verdzība visā Amerikā strauji pieauga, radot konkurētspējīgu tirgu, un cilvēku tirdzniecība kļuva arvien populārāka. Bija daudz cilvēku, kas cīnījās pret verdzību, taču viņu skaits bieži bija mazāks, kā rezultātā likumīgā verdzība izdzīvoja gandrīz 300 gadus. Koloniālā verdzība no ekonomiskas preces pakāpeniski pārvērtās par uz rasismu balstītu praksi. Mainījās arī attieksme pret vergiem, un nežēlības pamatā bieži bija uzskats, ka šis darbaspēks ir barbarisks.

Tā kā likumi par koloniālo verdzību kļuva stingrāki, darba slodze kļuva nogurdinošāka. Daudziem zemniekiem bija plaši īpašumi, un, lai strādātu ar zemi, bija nepieciešams ārkārtīgi liels skaits vergu. Lielākā daļa koloniālo vergu strādāja ar labību, un stundas parasti ietvēra pastāvīgu darbu no rītausmas līdz krēslai. Lielākā daļa plantāciju izmantoja arī nelielu skaitu vergu mājas darbiem, un šī koloniālās verdzības forma dažkārt tika uzskatīta par civilizētāku. Stādījumos bieži dzīvoja vergi, kuri nedzīvoja vietējās vergu kopienās, un viņus pārraudzīja vairāki vergu kungi.

Vergu skaits pieauga miljonos, un sāka pieaugt arī verdzības apkarošanas kustības. Šīs kustības atbalstītāji spēja ieviest ideju par brīvību visiem, un radās vairākas aktīvistu grupas. Lai gan 1700. gadu beigās bija vērojama arvien lielāka atdalīšanās no verdzības, verdzība tika atcelta tikai 1865. gadā.

Prezidenta Ābrama Linkolna 1863. gadā izstrādātā pavēle, ko sauca par Emancipācijas proklamāciju, bija pirmais solis ceļā uz pilnīgu verdzības izskaušanu, un miljoniem vergu tika atbrīvoti. Bija vajadzīgi gandrīz trīs gadsimti, lai redzētu amerikāņu verdzības pieaugumu un kritumu, un daudzi vergi nenodzīvoja, lai izjustu brīvību. Galu galā Amerikas pilsoņu karš vadīja nāciju jaunā brīvības laikmetā, taču grūtības pastāvēja krietni pēc verdzības atcelšanas.