Kas ir Kopienas īpašuma tiesības?

Kopienas īpašuma tiesības ir tiesību aktu kopums, kas reglamentē laulāto mantu sadali laulības šķiršanas gadījumā. Kopienas īpašuma tiesības galvenokārt ir piemērojamas Amerikas Savienotajās Valstīs un tikai tajos štatos, ko sauc par “kopienas īpašuma” štatiem. Deviņi ASV štati izmanto kopienas īpašuma sistēmu, lai sadalītu laulības īpašumus.
ASV štati, kas izmanto kopienas īpašuma tiesības, lai noteiktu laulāto īpašumu sadalījumu, ir Arizona, Kalifornija, Aidaho, Luiziāna, Nevada, Ņūmeksika, Teksasa, Vašingtona un Viskonsina. Citas valstis izmanto dažādus citus likumu veidus, lai regulētu īpašuma sadali. Dažos štatos, piemēram, Aļaskā, partijas var izvēlēties kopienas īpašuma sistēmu, taču tas nav noklusējuma noteikums īpašuma sadalei.

Valstī, kurā tiek izmantotas kopīgā īpašuma tiesības, visi laulības laikā iegūtie īpašumi automātiski tiek uzskatīti par kopīgu īpašumu. Tas nozīmē, ka visi īpašumi, ko kāds no laulātajiem iegūst laulības laikā, pieder abiem laulātajiem vienādi. Kad laulātie šķiras, īpašums tiek sadalīts pa vidu — 50–50 saskaņā ar šī īpašuma likuma noteikumiem. Tas ir taisnība neatkarīgi no tā, cik katrs laulātais ir individuāli ieguldījis attiecīgā īpašuma iegādē. Piemēram, ja viens no laulātajiem strādāja un iegādājās mājokli, bet otram laulātajam laulības laikā nebija darba, mājoklis joprojām tiek uzskatīts par kopīgu īpašumu.

Visi aktīvi, kas iegūti, sākot ar pirmo laulības dienu, tiek klasificēti kā kopīgs īpašums. Līdzekļi, kas vienam laulātajam piederēja pirms laulības, ne vienmēr tiek uzskatīti par kopīgu īpašumu. Tomēr, ja laulātie apvienoja īpašumus, kas viņiem piederēja pirms laulībām, šie īpašumi automātiski kļūst par kopīgu īpašumu.

Piemēram, ja vienam laulātajam pirms laulībām bija bankas konts, bet viņš izmantoja šo bankas kontu kā pirmo iemaksu par māju, kas abiem laulātajiem piederēja kopā, mājoklis ir kopīgs īpašums. Tāpat, ja laulātie sajauc naudu kopīgā bankas kontā, tā kļūst par kopīgu īpašumu. Šī brīvprātīgā aktīvu apvienošana pārvērš jebkuru īpašumu kopienas īpašumā.

Aktīvs var kļūt par kopīgu īpašumu pat tad, ja tajā naudu iemaksā tikai viens laulātais, ja otrs laulātais iemaksā pašu kapitālu vai kādā citā veidā palielina īpašuma vērtību. Piemēram, ja vienam laulātajam pirms laulībām piederēja māja un otrs laulātais ir veicis tajā ieguldījumu, veicot mājas uzlabošanas projektus, šī māja var kļūt par kopīgu īpašumu saskaņā ar kopienas īpašuma tiesību aktiem. Tā ir arī tad, ja otrs laulātais nav ieguldījis naudu mājā.

Saskaņā ar šo īpašuma likumu daži pēc laulībām iegūtie īpašumi var palikt atsevišķi, ja tie netiek apvienoti. Tomēr šis saraksts ir ļoti ierobežots. Piemēram, ja viens laulātais manto naudu no saviem vecākiem vai saņem izlīgumu par miesas bojājumiem, šis īpašums automātiski nekļūst par kopīgu īpašumu, ja vien viņš nesajauc līdzekļus ar citu kopienas īpašumu.