Kas ir kopīgā rediģēšana?

Kopīgā rediģēšana ir rediģēšanas metode, kurā teksta dokumenta vai datora koda rindu rediģēšanas procesā piedalās vairāk nekā viena persona. Daudzos gadījumos redaktori vienlaikus strādā pie viena dokumenta, izmantojot tekstapstrādes programmas, kas ļauj vairākiem lietotājiem piekļūt vienam dokumentam un to rediģēt internetā. Citos gadījumos dokumenta autors nodod dokumentu vienam redaktoram, kurš to nodod tālāk citam, līdz vairākas personas ir sniegušas savu ieguldījumu dokumentā. Daudzām tekstapstrādes programmām ir funkcija, kas ļauj līdzstrādniekiem izsekot izmaiņām, ko viņi veic dokumentā, atsevišķi no citu dalībnieku veiktajām izmaiņām. Sākotnējais autors var redzēt, kuras izmaiņas katrs līdzautors veicis dokumentā.

Vienlaicīga dokumenta kopīgā rediģēšana ļauj līdzstrādniekiem veikt un apspriest izmaiņas reāllaikā. Dažos gadījumos tas vienkārši nozīmē, ka redaktoru grupa sēž pie galda un rediģē dokumentu. Tomēr tas reti ir praktiski, tāpēc vienlaicīga kopīgā rediģēšana parasti ietver redaktorus, kuri strādā ar tiešsaistes tekstapstrādes programmu, kas ļauj visiem līdzstrādniekiem veikt un apspriest izmaiņas. Katrs sadarbības rediģēšanas procesa dalībnieks parasti var redzēt, kādu ieguldījumu ir veikuši citi. Galvenais vienlaicīgas sadarbības rediģēšanas trūkums ir tas, ka visiem līdzstrādniekiem ir jāsaskaņo savi grafiki, lai vienlaikus varētu strādāt ar dokumentu.

Tomēr kopīgā rediģēšana nav jānotiek vienlaikus. Dažos gadījumos katrs redaktors pabeidz savu ieguldījumu un nodod dokumentu, parasti digitālā formā, nākamajam redaktoram. Citās valstīs dokuments joprojām ir pieejams internetā, lai to varētu rediģēt daudzi cilvēki, taču ne visi līdzstrādnieki dokumentu rediģē vienlaikus. Šī kopīgās rediģēšanas metode novērš nepieciešamību pēc plašas plānošanas. Tas arī padara diskusijas starp redaktoriem nedaudz grūtāku un mazāk tiešu procesu.

Kopīgai rediģēšanai ir daudz priekšrocību, it īpaši, ja tās pamatā ir viena tiešsaistes dokumenta rediģēšana. Dažādi redaktori var sniegt vairākus atšķirīgus viedokļus, sniedzot rakstniekam labāku priekšstatu par to, kā dažādi cilvēki reaģēs uz viņa rakstīto. Redaktoru grupām ir arī lielāka iespēja pieļaut nelielas kļūdas nekā vienam redaktoram. Rediģējot vienu dokumentu un izsekojot visas izmaiņas, vairs nav jāseko līdzi vairākām konkrētā dokumenta versijām un melnrakstiem. Visas ieteiktās izmaiņas un dažādas versijas ir pieejamas vienā dokumentā, tāpēc ir mazs risks, ka ieteikumi tiks pazaudēti vai svarīgas izmaiņas nenonāks galīgajā versijā.