Kas ir krāpnieciska tirdzniecība?

Krāpnieciska tirdzniecība ir likumīgs pārkāpums dažās jurisdikcijās, kas ietver tirdzniecību un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā ar nolūku apkrāpt kreditorus. Visbiežāk tas parādās Apvienotās Karalistes maksātnespējas tiesību kontekstā, lai gan tas var parādīties citos reģionos, dažreiz ar citu nosaukumu. Saistīta apsūdzība, nelikumīga tirdzniecība, ir mazāk nopietns pārkāpums ar zemāku pierādīšanas standartu, kas ļauj atgūt zaudējumus gadījumos, kad nav iespējams pierādīt krāpniecisku tirdzniecību.

Krāpnieciskā tirdzniecībā uzņēmums, kuram draud bankrots, pieņem pasūtījumus par produktiem un citiem pakalpojumiem, iekasējot ar šiem pasūtījumiem saistītos līdzekļus bez nodoma vai iespējas izpildīt pasūtījumus. Kreditori uzskata, ka, tā kā uzņēmums turpina pieņemt pasūtījumus un darbojas normāli, tam ir laba finansiālā veselība. Uzņēmumam bankrotējot, pasūtījumi iztvaiko, līdzekļi jau ir iztērēti, un kreditori cieš zaudējumus.

Lai pierādītu apsūdzības krāpnieciskā tirdzniecībā, ir jāpierāda, ka uzņēmums ne tikai apzināti iesaistījās biznesa mijiedarbībā, ko tam nebija nodoma pabeigt, bet kāds arī guva peļņu no šiem darījumiem. Ja uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks guvis labumu no situācijas, kad pasūtījums tika pieņemts apšaubāmos apstākļos, to var uzskatīt par krāpniecisku tirdzniecību. Uzņēmuma īpašniekam, kurš pieņem pasūtījumu par lielu produktu partiju un iekasē ieņēmumus, zinot, ka pasūtījums netiks aizpildīts, tiks piemērotas krāpnieciskas tirdzniecības maksas.

Bankrota lietas virzīšanas procesā uzņēmuma saimnieciskajā darbībā tiks rūpīgi pārbaudītas krāpnieciskas tirdzniecības un citu nelikumīgu darbību pazīmes. Ja kāds no šīm darbībām guvis peļņu, šai personai var tikt prasīts atlīdzināt zaudējumus. Šie zaudējumi tiek apvienoti ar citiem uzņēmuma aktīviem, kas rezervēti kreditoru kompensēšanai pēc bankrota pabeigšanas. Mērķis ir kompensēt pēc iespējas lielākam skaitam kreditoru no uzņēmuma likvidācijas gūtajiem līdzekļiem, samazinot to zaudējumus, kā arī nepieļaut, ka cilvēki turas pie nelikumīgas peļņas.

Var būt grūti pierādīt krāpniecisku tirdzniecību. Lai gan var būt iespējams pierādīt, ka uzņēmums apzināti noslēdza tirdzniecības līgumus, nedomājot par labu darījuma beigām, var būt grūtāk parādīt, kādu labumu kāds guva. Šādos darījumos parasti tiek veikti pasākumi, lai slēptu galīgo krāpšanas labuma guvēju, lai izvairītos no juridiskiem sodiem. Uzņēmuma ierakstu pārzināšana un liecinieku meklēšana, kas vēlas ziņot, var būt vērtīgi, lai pierādītu apsūdzību un iekasētu zaudējumus.