Kas ir kvalitatīvs eksperiments?

Kvalitatīvs eksperiments ir eksperiments, kurā tiek izmantota kvalitatīva tehnika, lai noteiktu pārbaudāmās hipotēzes patiesumu. Var izmantot dažādas kvalitatīvās izpētes metodes, tostarp gadījumu izpēti, intervijas vai dienasgrāmatas, un tās visas saista fakts, ka tās nav objektīvi strukturētas informācijas vākšanas metodes. Pētnieki parasti veiks kvalitatīvu eksperimentu, lai atrastu labāku hipotēzi lielāka mēroga kvantitatīvam eksperimentam, kas var efektīvāk sniegt pierādījumus par vai pret ideju.

Izpratne par atšķirību starp kvantitatīvām un kvalitatīvajām pētniecības metodēm ir pirmais solis, lai saprastu, kas ir kvalitatīvs eksperiments. Kvantitatīvā izpēte ir viszinātniskākā, un tā parasti ir saistīta ar lielāku paraugu skaitu un objektīvu metožu izmantošanu rezultātu reģistrēšanai. Piemēram, var veikt kvantitatīvu eksperimentu, lai noteiktu cukura diabēta zāļu efektivitāti, ievadot zāles diabēta slimniekiem un veicot insulīna līmeni, lai noteiktu ārstēšanas efektivitāti. No otras puses, kvalitatīvs eksperiments būtu kaut kas līdzīgs gadījuma izpētei, kurā tiek novērota viena atsevišķa persona, lai uzzinātu par stāvokli vai ārstēšanas sekām. Kvantitatīvo metožu izmantošana ir labāka nekā zinātnieki, jo tā sniedz vairāk iespēju vispārināt uz visu populāciju.

Visbiežāk kvalitatīvs eksperiments tiks izmantots, lai iegūtu vispārēju priekšstatu par konkrētu pētniecības jomu, pirms formulēt hipotēzi, ko var pārbaudīt plašākā mērogā kvantitatīvā pētījumā. Kvalitatīvais pētījums pēc būtības ir kļūdains, jo tajā aplūkota tikai neliela populācija, un rezultātus nevar reģistrēt skaitliski, kas nozīmē, ka atklājumu pamatā ir neuzticama cilvēka interpretācija. Tas rada problēmas, ja pētnieks vēlas vispārināt konstatējumu attiecībā uz visu populāciju, jo ir daudz dažādu faktoru, kas var ietekmēt rezultātus, kas netiek pareizi kontrolēti. Pētnieks gadījuma izpētē var pamanīt, ka pacients izrādīja pastiprinātas dusmas, lietojot vienu medikamentu, taču viņš var kļūdaini sasaistīt abas lietas un ignorēt kaut ko būtisku, piemēram, paaugstinātu stresu darbā.

Kvalitatīvā eksperimentā var izmantot daudzas dažādas metodes, bet visizplatītākās ir gadījumu izpēte un intervijas. Šīs metodes ir raksturīgas kvalitatīviem pētījumiem, jo ​​ar šīm metodēm ir grūti pētīt cilvēkus lielos daudzumos, un pētnieka novērojumi ir galvenie secinājumi, pat ja tie ir pretrunā ar patiesību. Un otrādi, kvalitatīvie eksperimenti sniedz dziļāku izpratni par konkrēto priekšmetu un iegūst nosaukumu no to atklājumu “kvalitātes”. Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metožu izmantošanu kopā var izmantot, lai iegūtu dziļu izpratni par tēmu un pēc tam to objektīvi pārbaudītu.