Kas ir Le Šateljē princips?

Le Šateljē princips ir vienkāršs fizikas likums, kas saistīts ar ķīmijas un ķīmisko reakciju zinātnisko izpēti. Šis princips nosaka, ka ķīmiskā šķīduma līdzsvars pats līdzsvarosies, kad tiek ieviestas izmaiņas stāvoklī, piemēram, temperatūrā, spiedienā, tilpumā un koncentrācijā. Pretspēki līdzsvaros šīs izmaiņas, kā rezultātā tiks izveidots jauns līdzsvara punkts. Le Chatelier princips ir izmantots citās zinātnes un fizikas jomās ar dažādiem nosaukumiem. Visās šī principa iemiesojumos to var viegli rezumēt nespeciālisti: izmaiņas sistēmā rada pretēju reakciju, lai panāktu līdzsvaru.

Šis fiziskais likums savu nosaukumu ieguvis no tā atklājēja, franču ķīmiķa Henrija Luī Le Šateljē. Viņš uzrakstīja ne mazāk kā 30 zinātniskus rakstus, kuros sīki izklāstīja viņa pētījumus un laboratorijas eksperimentus no 1884. līdz 1914. gadam. Šos apvienotos darbus vēlāk sāka dēvēt par Le Šateljē principu. Viņa pētījumi ir izrādījušies svarīgi ķīmijas jomā, jo tie veidoja pamatu, kas ļauj pētniekiem efektīvi prognozēt ķīmisko šķīdumu līdzsvara izmaiņu iznākumu.

Izmantojot Le Chatelier principu, ķīmijas pētnieki var efektīvi paredzēt savu eksperimentu iznākumu. Piemēram, viņi var paredzēt, ka ķīmisku reakciju, kas rada endotermisku darbību, var mainīt, ieviešot atsevišķu eksotermisku reakciju. Spēja paredzēt reakciju un ķīmisko šķīdumu līdzsvarotos stāvokļus bieži izmanto, lai palielinātu reakcijas produkta iznākumu, nodrošinot kontrolētus mainīgos. Šis likums attiecas arī uz medicīnisko ķīmiju, lai radītu farmaceitiskas zāles, kas bloķē noteiktu ķīmisko vielu receptorus organismā.

Lai saprastu, kā Le Šateljē princips darbojas ķīmijas jomā, tas palīdz aplūkot piemēru no fizikas pasaules. Šis fiziskais likums darbojas, pamatojoties uz cēloņiem un sekām. Viens piemērs varētu būt ūdens virsmas līmenis U formas caurulē. Ar šādu cauruli indivīds var ieliet ūdeni vienā pusē, un otrā pusē ūdens līmenis paaugstināsies, līdz ūdens līmenis abās pusēs būs vienāds. Šajā brīdī ūdens ir sasniedzis līdzsvaru.

Kad ūdens ir līdzsvarā, līmeņi abās caurules pusēs ir līdzsvaroti. Ja ūdenim vienā caurules pusē iedarbojas ārējs spēks, piemēram, virzuļa spiediens uz leju, ūdens līmenis otrā pusē paaugstināsies un izveidos jaunu līdzsvara punktu. Ja virzulī ir caurums, ūdens pakāpeniski iztecēs garām virzuli un atgriezīsies citā līdzsvara punktā.