Kas ir mājas noteikums?

Parasti pašpārvalde ir lielākas valdības apakškopas spēja pieņemt savus likumus. Federālajā valdībā dalībvalstis var piešķirt pilsētu vai apgabalu valdībām pašvaldību mājas likumu, ļaujot tām noteikt noteiktus likumus un politiku, kas aizstāj plašākus štatu likumus. Vietējā valdība arī īpaši attiecas uz Apvienotās Karalistes sastāvā esošo valstu, tostarp Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas, spēju nodrošināt zināmu autonomiju savā pārvaldībā. Vairākas citas valstis, tostarp Kanāda un Dānija, izmanto līdzīga veida vietējo prioritāti.

Pašvaldību mājas noteikumi parasti tiek ieviesti ar valsts tiesību aktiem, un tas ļauj noteiktām pilsētām vai apgabaliem izveidot savas hartas. Šīs hartas būtībā satur pašas pašvaldības valdības noteikumus. Salīdzinājumi starp štata un tās federālās valdības attiecībām un vietējās pārvaldes hartu un tās štata valdību ir vilinoši, taču maldinoši. Valstu pastāvēšana parasti tiek garantēta konstitucionāli, savukārt vietējās hartas var jebkurā laikā atsaukt, atceļot to veicinošos tiesību aktus.

Štatu likumi parasti ierobežo to, ko vietējās pašvaldības var vai nedrīkst pieņemt, izmantojot pašvaldību mājas noteikumus. Viena lieta, kas norādīta daudzās pilsētu hartās, ir pilsētas valdības modelis. Piemēri ir mēra sistēma, pilsētas domes sistēma vai abu kombinācija. Zonēšana ir vēl viena izplatīta mājas noteikumu problēma, jo lielākās pilsētās var būt nepieciešami īpaši zonējuma likumi, kas nav piemēroti piepilsētas vai lauku pašvaldībām. Amerikā šaujamieroču regulējums ir vēl viens piemērs, jo lielās pilsētu teritorijas parasti cieš no lielāka vardarbības ar ieročiem, un tāpēc viņi izvēlas ieviest stingrākus noteikumus, izmantojot savas hartas.

Vietējās hartas ir ierobežotas, jo tās parasti nevar anulēt valsts mēroga nodokļus vai legalizēt kaut ko tādu, kas ir īpaši aizliegts ar valsts tiesību aktiem. Piemēram, pašvaldība nevarētu legalizēt tādu lietu kā marihuāna, ja tā valsts līmenī ir īpaši aizliegta. Tomēr, ja marihuāna būtu likumīga valsts līmenī, pašvaldība saskaņā ar tās hartu, visticamāk, varētu noteikt vietējo piemaksu papildus jebkuriem valsts un federālajiem nodokļiem.

Attiecībā uz Apvienotās Karalistes sastāvā esošajām valstīm jēdziens “mājas valdība” arvien biežāk tiek saukts par decentralizāciju. Decentralizācija šajā gadījumā lielā mērā ir vērsta uz zināmas kultūras un politikas neatkarības saglabāšanu. Piemēram, Skotijai un Velsai ir savas asamblejas, kas ir atsevišķas no Lielbritānijas parlamenta. Jo īpaši Skotijas parlamentam ir iespēja pieņemt politiku dažādās jomās, piemēram, izglītības jomā. Tai ir arī piešķirtas tiesības iekasēt papildu nodokļus Skotijas pilsoņiem. Tādā pašā veidā, kā vietējām pašvaldībām varētu atcelt hartas, Skotija, Ziemeļīrija un Velsa teorētiski ir Lielbritānijas parlamenta žēlastībā par to turpmāku pastāvēšanu.