Kas ir mierinājuma vēstule?

Mierinājuma vēstule ir dokuments, ko izstrādā mātes organizācija un nodod kredītiestādei, lai pierādītu, ka vecāks apzinās un atbalsta meitas uzņēmuma centienus nodrošināt finansējumu kādam gaidāmajam projektam. Daudzās situācijās grāmatvedības firma pēc mātes uzņēmuma pieprasījuma sagatavo vēstuli. Vēstules mērķis ir pārliecināt aizdevējus, ka meitasuzņēmuma finanšu uzskaite ir pareiza, un apstiprināt aizņēmēja finansiālās iespējas ievērot visus noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar pieprasīto aizdevumu.

Ir vairāki iemesli, kāpēc aizdevējs pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas vēlas saņemt mierinājuma vēstuli. Ja meitasuzņēmums šajā reģionā ir salīdzinoši nezināms vai pastāv tikai īsu laiku, aizdevējs var vēlēties zināmu pārliecību no mātesuzņēmuma, kurš ir labi izveidots un kam ir ētiska un finansiāli stabila reputācija. Dažos gadījumos pieteikumā pieprasītā summa var būt ievērojama, un aizdevējs vēlas precīzi saprast, cik liels risks tiek uzņemts, ja aizdevums tiks apstiprināts. Tā kā vēstulē parasti ir iekļauta meitasuzņēmuma sniegto datu pārbaude, šī papildu garantija no mātesuzņēmuma bieži vien var samazināt aizdevēja iespējamās atrunas un palielināt iespēju, ka aizdevums tiks apstiprināts.

Ir svarīgi atzīmēt, ka komforta vēstule nav tas pats, kas garantijas vēstule. Ar garantijas vēstuli mātes uzņēmums būtībā apņemtos segt aizdevumu gadījumā, ja meitas uzņēmums nepildītu parādu. Turpretim komforta vēstule vienkārši apliecina aizdevējam, ka meitasuzņēmuma iesniegtie finanšu dokumenti ir precīzi, un mātesuzņēmums uzskata, ka meitasuzņēmums var veiksmīgi pārvaldīt parādu bez mātesuzņēmuma vai jebkuras citas trešās puses palīdzības. Turklāt vēstulē ir apstiprināts, ka mātesuzņēmums atbalsta meitasuzņēmumu, cenšoties nodrošināt finansējumu. Mierinājuma vēstule nerada vecākam nekāda veida finansiālas saistības.

Lai gan mierinājuma vēstuli var izmantot gandrīz jebkurā aizdevuma situācijā, viens no biežākajiem gadījumiem ir saistīts ar sākotnējā publiskā piedāvājuma izdošanu. Tāpat nav nekas neparasts, ka šāda veida vēstules tiek sagatavotas un pārsūtītas komunālajiem pakalpojumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kad meitas uzņēmums mēģina izveidot jaunus kontus ar šāda veida vienībām. Precīza vēstules struktūra un saturs atšķirsies atkarībā no garantijas veida, ko aizdevējs meklē, un meitas uzņēmuma faktiskā finansiālā stāvokļa.