Kas ir nenoteiktie panti?

Angļu valodas gramatikā ir divu veidu raksti, noteikti un nenoteikti, kas kopā sastāv no trim vārdiem. Šie trīs vārdi ir “a”, “an” un “the”. Nenoteiktie raksti ir “a” un “an”. Atceroties dažus vienkāršus noteikumus, varat izvēlēties pareizo rakstu, runājot vai rakstot angļu valodā.
Atšķirība starp noteiktiem artikļiem un nenoteiktajiem artikļiem ir tāda, ka noteiktais artikuls tiek lietots, atsaucoties uz konkrētu personu, vietu, ideju vai lietu, ti, lietvārdu, bet nenoteiktos artikulus lieto, atsaucoties uz lietvārdu vispārīgākā nozīmē. Piemēram, ja jūs teiktu “Padodiet man grāmatu”, jūs atsauktos uz konkrētu grāmatu un tāpēc izmantotu noteiktu rakstu. Un otrādi, ja jūs teicāt “Padodiet man grāmatu”, jūs domājat tikai grāmatas vispārīgā nozīmē un varētu atsaukties uz jebkuru grāmatu — tagad jūs izmantojat nenoteiktu rakstu.

Atceroties, ka nenoteiktie raksti attiecas uz lietām plašākā, vispārīgākā nozīmē, savukārt noteiktie raksti attiecas uz konkrētām lietām, jūs vienmēr varēsit lietot pareizo frāzi. Lielākā daļa cilvēku, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda, šos vārdus lieto pareizi, nedomājot par to, taču tas var kļūt mulsinošāk, mācoties angļu valodu kā svešvalodu. Vēl viena lieta, kas jāpraktizē, ir atcerēties, kad lietot “a” vai kad lietot “an”.

Parasti noteikums ir izmantot “an” pirms vārdiem, kas sākas ar patskaņu, un “a” pirms vārdiem, kas sākas ar līdzskaņu. Tas nozīmē, ka jūs teiktu “ābols”, bet “automašīna” vai “grāmata”. Tomēr šis noteikums bieži vairāk attiecas uz vārda skaņu, nevis uz patskaņu/līdzskaņu sākumā. Piemēram, mēs sakām “universitāte”, lai gan universitāte sākas ar patskaņi — tomēr vārds izklausās tā, it kā tas sākas ar līdzskaņu “y”. Līdzīgi mēs teiktu “lietussargs”, lai gan lietussargs sākas ar patskaņi.

Dažos gadījumos raksts gandrīz nekad netiek izmantots, piemēram, atsaucoties uz tādām lietām kā ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai valstu nosaukumi. Piemēram, jūs neteiktu “Pensilvānija” vai “Ēri ezers”. Tomēr, atsaucoties uz lietu grupu, parasti tiek izmantoti raksti, ti, Amerikas Savienotās Valstis. Raksti arī parasti netiek izmantoti, apspriežot vispārīgas tēmas, piemēram, “Man garšo kafija” vai “Man patīk braukt ar kajaku”.

Nav iespējams uzskaitīt visus gadījumus, kad varētu lietot noteiktus vai nenoteiktus artikulus vai rakstus kopumā. Kad esat apguvis vispārīgos noteikumus par rakstiem angļu valodā, lielākā daļa lēmumu, runājot vai rakstot, ir jāpamato ar to, kas “izklausās” vislabāk. Ir daudz smalkumu, un tiem, kuriem nav dzimtā valoda, bieži ir tendence kļūdīties ar rakstiem, pat ja viņi citādi brīvi pārvalda angļu valodu.