Kas ir noilguma statūti par pārkāpumiem?

Juridiskas pārkāpuma noilgums ir likums, kas nosaka konkrētu laika periodu, kurā persona var iesniegt prasību pret advokātu par pārkāpumu. Tiesa noraidīs tiesas prāvu par pārkāpumu, ja beidzas likumā noteiktais termiņš, taču šis termiņš katrā jurisdikcijā būs atšķirīgs. Lai gan noilgums nosaka laiku, kad jāiesniedz prasība, var būt grūti noteikt, kad sākas statūtu pulkstenis. Parasti laiks sākas tad, kad klients uzzina par pārkāpumu vai kad viņam vai viņai vajadzēja uzzināt par to.

Parasti katrai jurisdikcijai ir unikāls juridiskas pārkāpuma noilgums. Dažas jurisdikcijas var noteikt viena gada periodu, savukārt citās lietas iesniegšanai ir četri gadi. Tiesas katrā jurisdikcijā arī interpretēs un piemēros tās statūtu valodu atšķirīgi. Nav konkrētas vai vienkāršas atbildes, lai noteiktu, kad sākas laika skaitīšana, un tādēļ personai, kurai ir aizdomas par nelikumīgu darbību, ir nepieciešams konsultēties ar pieredzējušu advokātu, lai pareizi izvērtētu lietu.

Papildus konkrētajam jurisdikcijas noilgumam, vēl viens faktors, kas ietekmēs pulksteņa sākumu, ir nodevas. Nodevu iekasēšana ļauj tiesai noteiktos apstākļos apturēt noilguma skaitīšanu. Tas ietekmēs to, cik ilgi personai ir jāiesniedz prasība par pārkāpumu. Piemēram, ja advokāts slēpj no klienta noteiktus faktus, kas neļauj klientam uzzināt par pārkāpumu, tiesa iekasēs likumu. Citas situācijas, piemēram, advokāta atrašanās ārpus valsts, nosaka arī to, cik ilgi cietušajam jāiesniedz prasība.

Katrai lietai būs unikāli apstākļi, kas apgrūtina noteikt, kad iestājas juridiskās pārkāpuma noilgums. Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki, kuri domā, ka viņi ir bijuši pakļauti pārkāpumiem, konsultētos ar pieredzējušu juristu, kas veic pārkāpumus. Šis advokāts arī palīdzēs noteikt, vai klientam ir pamatota lieta, jo juridiska pārkāpums ne vienmēr rodas no advokāta zaudējuma. Viņam ir jāanalizē dažādi faktori, lai pareizi aprēķinātu, vai noilgums liegs lietas izskatīšanai. Advokāts, kuram ir pieredze juridisku pārkāpumu gadījumos, zinās, kā aizsargāt klienta lietu, un var nekavējoties uzsākt tiesvedību, lai novērstu noilguma termiņu.