Kas ir nokrišņi?

Nokrišņi ir tad, kad ūdens tvaiki atmosfērā kondensējas un kļūst pietiekami smagi, lai nokristu zemē. Mākoņus veido ūdens tvaiki. Dažādos apstākļos, tostarp relatīvā mitruma un gaisa spiediena svārstībās, var sākties tvaiku daļiņas. apvienoties un veidot daudz lielākus pilienus.Atkarībā no atmosfēras, zemes un gaisa temperatūras ceļā starp abiem pilieni var krist lietus, sniega, slapjš lietus veidā. , krusa vai graupelis.Planētas ūdens cikls ir atkarīgs no nokrišņiem, lai atmosfērā esošie ūdens tvaiki atgrieztos virspusē, lai cikls varētu sākties no jauna, kad tas beidzot iztvaiko.

Kad atmosfērā ir izveidojušies mākoņi, ir dažādi iemesli, kāpēc ūdens tvaiki, no kuriem tie ir izgatavoti, var pārvērsties nokrišņos. Lietus var veidoties, kad gaiss ap mākoņu, turbulences vai laikapstākļu frontes sadursme izraisa tvaiku daļiņu sadursmi un saplūst lielākos pilienos.Kad pilieni ir pietiekami lieli, tie lietus veidā krīt pret zemi.

Nokrišņi rodas arī tad, kad vējš virzās uz augšu kalnu klātbūtnes dēļ. Liela gaisa daudzuma kustība pāri kalnu grēdai izraisa gaisa strauju atdzišanu, liekot tajā esošajam mitrumam kondensēties. kondensēti pilieni krīt kā lietus. Pretējs efekts, ko sauc par ezera efektu, sniegs vai lietus, var rasties virs lielām ūdenstilpēm. Ezera efekts ir tad, kad siltais gaiss paceļas no lielas ūdenstilpes un mijiedarbojas ar aukstāku gaisu augšpusē, izraisot mitruma kondensāciju.

Pastāv stingras klasifikācijas pēc nokrišņu veidiem, kas var rasties.Ja ūdens krīt kā šķidrums,to sauc par lietus.Slapis veidojas aukstā gaisā,pilēm atdziest un gandrīz pilnībā sasalst,bet nesacietē Krusa norāda, ka atmosfērā atdzisuši pilieni, veidojoties cietās ledus bumbiņās. Sniegs veidojas, kad viens ledus kristāls sāk saplūst ar citiem kristāliem un mitrumu, veidojot kristālu – līdzīgi pārslām, un graupels ir mīksta krusa vai sniega granula spektrā starp parasto sniegu un parasto krusu.

Nokrišņus nodrošina planētas ūdens cikls. Ūdens cikls ir process, kurā ūdens uz zemes galu galā tiek pārvērsts ūdens tvaikos. Tvaiki virzās uz augšu atmosfērā, kur kondensējas sīkās daļiņās un sajaucas ar putekļiem, veidojot mākoņus.Process beidzas, kad tvaiki kondensējas un atkal nokrīt zemē.

Ūdens tvaiki atmosfērā var mijiedarboties ar citām tajā esošajām daļiņām un izmainīt ūdens ķīmisko sastāvu. Saskaroties ar sēra dioksīdiem un slāpekļa oksīdiem, pilienos parādās papildu ūdeņradis un veidojas skābs lietus, kas var būt kaitīga ietekme uz objektiem, ar kuriem tas saskaras. Atsevišķos pasaules apgabalos, tostarp Vidusjūras rietumos, ūdens tvaiki var apvienoties ar putekļiem no tuksnešiem un iegūt sarkanīgu nokrāsu. To sauc par lietus putekļi.
Termins “nogulsnēšanās” attiecas arī uz procesu ķīmijā. Tas apraksta notikumu ķīmiskā reakcijā, kurā šķīdumā veidojas cieta viela. Cietā viela parasti ir blīvāka par šķīdumu un nokrīt apakšā. risinājums kā lietus.