Kas ir parasto tiesību līgums?

Dažas vietējās jurisdikcijas atzīst parasto tiesību līguma spēkā esamību. Šis ir juridiski saistošs līgums, ko slēdz divi kopdzīves partneri, kuri vēlas tikt atzīti par laulātiem bez reālas ceremonijas. Kamēr viņi ir juridiski kompetenti, sasnieguši pilngadību un viņiem nav juridisku šķēršļu, kas neliedz savienību, abi partneri vienkārši piekrīt apprecēties. Var tikt noslēgts rakstisks līgums, kurā sīki izklāstītas katras personas tiesības uz kopīgu naudu, īpašumu un bērnu aizbildnību.

Kopdzīves ceļā netiek automātiski izveidots vienotības līgums. Lai gan tas ir tikpat derīgs kā laulība, kas izriet no tradicionālās ceremonijas, līgums parasti notiek bez vietējās laulības licences. Katram partnerim vajadzētu būt nodomam precēties ar otru, un viņiem vajadzētu dzīvot kopā ilgu laiku. Pārim arī oficiāli jāatzīst sevi par precētiem, izmantojot vienu un to pašu uzvārdu un kopīgi iesniedzot nodokļus. Ja pāris kādreiz vēlas izbeigt savienību, ir nepieciešama laulības šķiršanas procedūra.

Partneru starpā var tikt slēgtas mutiskas vai rakstiskas vienošanās, noslēdzot parastās tiesiskās attiecības. Nedaudz līdzīgs pirmslaulību līgumam, rakstisks parasto tiesību līgums nosaka īpašuma tiesības un to, kas notiek, ja viens no partneriem nomirst. Ja pašlaik ir iesaistīti bērni vai ja pāris plāno bērnus, tiks detalizēti aprakstītas arī aizgādības tiesības un līgumi.

Daži pāri uzskata, ka ir izdevīgi noslēgt vienošanos par parastajām tiesībām, kas nodala viņu attiecību detaļas no iespējamās īpašuma un finanšu sadales. Vienā līguma sadaļā var tikt sadalīti mājsaimniecības pienākumi, piemēram, kurš veic noteiktus iknedēļas darbus. Attiecību sadaļā var arī norādīt, kāda sociālā uzvedība ir atļauta, tostarp, vai viesi ir atļauti un kad.

Runājot par īpašuma un personīgo finanšu sadali, parasto tiesību līgumā ir raksturīgi vairāki jautājumi. Šie jautājumi ietver atsevišķu īpašumu, kas piederēja pirms attiecībām, attiecību laikā iegūto īpašumu, mājsaimniecības izdevumu sadali un attiecību izjukšanu nāves vai šķiršanās dēļ. Daži pāri vienojas paturēt īpašumtiesības uz noteiktu īpašumu atsevišķi, bet citi nolemj saglabāt kopīpašumu. Izdevumus var sadalīt uz pusēm vienādi, sadalīt proporcionāli ienākumiem vai dalīt, apvienojot abu personu ienākumu avotus.

Dažos līgumos būs arī noteikums par starpniecību vai šķīrējtiesu strīda gadījumā. Domstarpības mēdz rasties tuvojošos attiecību izjukšanas gadījumā, un tās bieži vien ir par jautājumiem, kas nebija detalizēti rakstiski. Strīdu izšķiršanas klauzulas pievienošana varētu palīdzēt ietaupīt problēmas un izmaksas, kas saistītas ar oficiālu tiesas prāvu.