Kas ir Perpetual Motion Machine?

Perpetuālās kustības mašīnas ir ierīces, kas darbojas pēc ilgstošas ​​vai pastāvīgas kustības principa. Tas nozīmē, ka iekārta turpinās veikt funkciju atkārtoti, neapstājoties un neprasot nekāda veida cilvēka mijiedarbību. Tiek saprasts, ka kustība notiek, apejot dažādus termodinamikas likumus un turpinot darboties tik ilgi, kamēr procesu neiejaucas nekādas ārējas ietekmes.

Teorētiski var saprast, ka mūžīgā kustība atbilst fizikas zinātnei. Piemēram, divi objekti, kas atrodas orbītā viens ap otru, varētu palikt pastāvīgā orbītas stāvoklī tik ilgi, kamēr orbītas ciklā netiek ievadīts trešais objekts. Tajā brīdī orbītas tiktu kaut kādā veidā ietekmētas un, iespējams, varētu mainīt līdzsvaru līdz tādam līmenim, ka viens objekts izslīdētu no orbītas.

Mūžkustības mašīna mēģinātu vai nu radīt enerģiju no nekā, vai kaut kādā veidā pārvērst enerģiju darbā. Bieži vien ideja par ūdens skrūvi vai sifonu tiek uzskatīta par mūžīgās kustības mašīnas piemēru. Tomēr abos gadījumos ir nepieciešama kāda veida enerģija, lai izraisītu parādību, un daži resursi, kas nepieciešami darbības uzturēšanai. Spēja būt pašpietiekamai dizainam nav raksturīga.

Tomēr ir veikti daudzi mēģinājumi izveidot mūžīgās kustības mašīnu, kas demonstrē kustības uzturēšanas koncepciju. Pamatplāni izveidot mašīnu, kas bezgalīgi uztur kustību, ir atrodami rakstos, kas sniedzas 12. gadsimtā. Lai gan šis temats daudzus gadsimtus izraisīja lielu zinātnieku un akadēmisko aprindu interesi, šķiet, ka pēc 20. gadsimta rītausmas interese ir mazinājusies, jo uzmanība vairāk tika pievērsta jaunu tehnoloģiju radīšanai, lai apmierinātu mainīgās pasaules vajadzības. .

Lai gan mūžīgās kustības mašīnas jēdziens joprojām ir ikdienišķa interese, ideja par šādas mašīnas izveidi parasti piesaista ekscentriķu un vizionāru uzmanību vairāk nekā mūsdienu zinātnieku un inženieru uzmanību. Laiku pa laikam ziņojumi par mūžīgās kustības mašīnas izveidi piesaista kādu plašsaziņas līdzekļu uzmanību, un tad galu galā izzūd.