Kas ir pētnieks profesors?

Pētniecības profesors ir akadēmiskās iestādes darbinieks, kurš koncentrējas uz pētījumu veikšanu, mācot maz vai nemaz. Pētniecības profesora amati dažkārt tiek raksturoti kā “pēcdoktorantūras programmas par steroīdiem”, jo tās ļauj cilvēkiem koncentrēties uz pētniecību un izmantot iestādes iespējas un mācībspēkus bez nepieciešamības mācīt studentus. Augstskolām pētnieku profesoru uzturēšana ir veids, kā papildināt universitātes reputāciju un zināšanu kopumu, jo universitāte var piesaistīt uzmanību un interesi, kad šie darbinieki publicē pētījumu rezultātus.

Lai kļūtu par pētniecības profesoru, kādam parasti ir jābūt doktora grādam, un daudzas universitātes dod priekšroku kandidātiem ar pēcdoktorantūras pieredzi. Lielākajai daļai institūciju ir nepieciešama arī pētniecības pieredze, jo tās vēlas redzēt pierādījumus tam, ka potenciālajam pētniekam ir prasmes, pieredze un vēlme faktiski veikt pētījumu, ja tas tiek pieņemts darbā. Publikāciju vēsture akadēmiskajos un tirdzniecības žurnālos var būt arī spēcīga reflektanta īpašība, jo tā norāda, ka viņš vai viņa ir sekmīgi pabeigusi un pierakstījusi studijas.

Arī pētnieciskajiem profesoriem parasti ir jāiegūst savs finansējums. Universitāte var nodrošināt iespējas un priekšrocības, piemēram, akadēmiskos sakarus, taču lielākā daļa profesora finansiālā atbalsta netiks sniegta no universitātes. Tā vietā viņam vai viņai ir jāmeklē finansējums no aģentūrām, kas atbalstīs pētniecību. Piemēram, fiziķis var pieprasīt Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) finansējumu, lai atbalstītu pētījumus, kas veicinās kosmosa izpēti.

Parasti pētnieku profesori netiek pieņemti darbā, un viņiem var būt ierobežots termiņš no diviem līdz trim gadiem. Pretendentiem, kuri vēlas meklēt amatus, būs jāpiesakās skolotājiem un jāvirzās uz augšu. Pētniecības profesoriem amata trūkums var būt trūkums, jo tas mazina darba drošību, bet iespēja veikt pētījumus, nevelkot laiku mācīšanai, var tikt ļoti novērtēta. Darba pilnvaru trūkums var būt arī stimuls strādāt daudzās dažādās vidēs, nevis likt profesoram justies piesaistītam vienai iestādei.

Piekļuve citiem akadēmiskās kopienas locekļiem, kā arī ievērojamie universitātes resursi var būt ārkārtīgi izdevīgi pētniekam. Dažas akadēmiskās iestādes var arī pieprasīt, lai to pētnieciskie profesori konsultētu absolventus vai uzņemtu ļoti minimālu mācību slodzi, lai tās sniegtu dažus pakalpojumus studentu grupai. Amatos, kur būs nepieciešams darbs ar studentiem, noteikumi parasti ir noteikti līgumā, ko pētnieks profesors paraksta darbā pieņemšanas brīdī.