Kas ir privātuma sagaidāmais?

Paredzēt privātās dzīves neaizskaramību ir tiesības, kas kodificētas Amerikas Savienoto Valstu konstitucionālajos tiesību aktos un bieži vien attiecas uz kratīšanas un konfiskācijas lietām. Pilsoņiem ir tiesības uz aizsardzību pret nepamatotu kratīšanu un viņu mājokļu un personīgo mantu atņemšanu. Valdībai un tiesībaizsardzības iestādēm, kas darbojas personas vārdā, nav tiesību iejaukties šajā privātajā dzīvē. Šāda rīcība būtu ceturtā grozījuma pārkāpums, ja vien ir pamatotas cerības uz privātumu. Arī atbildētājam būtu konstitucionāla lieta tikai tad, ja darbību būtu veicis valdības pārstāvis vai cita persona, kas rīkojas valdības vārdā.

Dažiem apsūdzētajiem neizdodas apgalvot, ka viņu cerības uz privātumu ir pārkāptas, ja pastāv subjektīvas cerības uz privātumu, nevis objektīvas cerības uz privātumu. Piemēram, lietā, kurā apsūdzētie ienesa nelegālās narkotikas dzīvoklī, kurā viņi nekad iepriekš nebija apmeklējuši, atradās neilgu laiku un nebija personisku attiecību ar īrnieku, tiesa konstatēja, ka nebija pamatotas cerības uz privātumu. . Atbildēto aizstāvība, ka tiesībaizsardzības iestāžu veiktā dzīvokļa kratīšana bijusi nelikumīga, bija subjektīva, jo sabiedrībā objektīvas personas tam saprātīgi nepiekristu, un tiesa uzskatīja, ka atbildētāju ceturtā grozījuma tiesības nav aizskartas. Bieži sastopami privātuma zonu piemēri ir personas galvenā dzīvesvieta; birojs; drauga, ģimenes locekļa vai jebkura cita, kas uzaicina jūs kā viesi, dzīvesvieta.

Iedzīvotāji arī sagaida privātumu, jo tas attiecas uz priekšmetiem, kas viņiem pieder vai attiecas uz viņiem. Valdība nevar nelikumīgi konfiscēt priekšmetus, nepārkāpjot šo personu ceturtā grozījuma tiesības saskaņā ar konstitūciju. Piemēram, tiesībaizsardzības iestādes nevar iegūt aizdomās turamo medicīniskos dokumentus, ja konfiscēšana ir nepamatota. Īpašuma arests ir atkarīgs no privātuma aizsardzības, un tas ietver personas arestu. Personas sagrābšana notiek, kad policija vai cita tiesībaizsardzība pielieto spēku, lai savaldītu atbildētāju.

Saskaņā ar ceturto grozījumu privātās puses nevar iesūdzēt tiesā par kratīšanas un konfiskācijas pārkāpumiem. Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad namīpašnieki ir uzstādījuši slēptās kameras, lai uzraudzītu īrniekus dzīvoklī. Šie īrnieki bieži nevar izvirzīt prasības par pārkāpumiem saskaņā ar ceturto grozījumu, jo šie saimnieki nav tiesībaizsardzības vai valdības pārstāvji. Apsūdzētajiem bieži nāksies izvirzīt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar civillikumiem un krimināllikumiem.