Kas ir propāna solenoīds?

Propāna solenoīds ir vārstu iedarbināšanas sastāvdaļa, ko propāna gāzes sistēmās izmanto kā automatizētas vai tālvadības plūsmas kontroles līdzekļus. Šīs vienības parasti ir viengabalains, neatņemams mezgls, kas sastāv no solenoīda komponenta, kas uzstādīts uz misiņa vai nerūsējošā tērauda gāzes vārsta. Solenoīda komponenti parasti ir noslēgti bloki, kas paredzēti, lai radītu minimālu propāna gāzes dzirksteļaizdegšanās risku. Propāna solenoīda un vārsta komplekts parasti tiek uzstādīts tiešā propāna avota tuvumā, kas samazina sistēmas laukumu, kas tiek pārpludināts ar gāzi, kad vārsts ir aizvērts. Šis gāzes avota tuvums prasa rūpīgu pareiza solenoīda un saistītā drošības aprīkojuma izvēli, lai samazinātu sprādziena un ugunsgrēka risku.

Propāna gāzes sistēmās, ko izmanto kuģu, atpūtas transportlīdzekļos (RV), sadzīves un rūpnieciskās apkures lietojumos, parasti ir vismaz viens izolācijas vārsts tuvu gāzes avotam. Daudzos gadījumos tas ir vienkāršs, manuāli darbināms vārsts, kas atrodas uz galvenās izejošās gāzes vada. Tomēr dažos gadījumos ir nepieciešama automātiska vai tālvadības atslēgšana, un tā piegādā gāzi pārējai sistēmai tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Šis ir drošības pasākums, ko izmanto, lai samazinātu propāna daudzumu sistēmā dīkstāves periodos. Šajos lietojumos propāna solenoīda vārsts ir visbiežāk izmantotais risinājums.

Šie vārstu komplekti parasti ir viengabala bloki, kas sastāv no misiņa vai nerūsējošā tērauda lāpstiņas vai diafragmas tipa vārsta komplekta ar iebūvētu solenoīda komponentu, kas uzstādīts uz vārsta. Solenoīds darbojas tāpat kā visi pārējie un sastāv no statiskas spoles un kustīga, ar atsperi noslogota melno metālu virzuļa. Kad spole tiek barota ar piemērotu elektrisko strāvu, ap to tiek ģenerēts spēcīgs magnētiskais lauks. Šis magnētiskais lauks pievelk virzuli, strauji velkot to pret spoli. Kad elektromagnētam tiek pārtraukta strāva, atspere atgriež virzuli neitrālā vai neaktīvā stāvoklī.

Propāna solenoīda virzulis ir savienots ar vārsta kātu, kas, savukārt, novieto vai atver lāpstiņu vai diafragmu, efektīvi atverot vai aizverot vārstu. Solenoīda komplekts parasti ir ievietots noslēgtā plastmasas vai alumīnija korpusā ar iepriekš savienotiem spoles vadiem. Tas samazina atklāto savienojumu risku, kas potenciāli sprādzienbīstama propāna un gaisa maisījuma klātbūtnē rada dzirksteļaizdegšanās risku. Lai gan šķietami pretrunā šim drošības režīmam, propāna solenoīda vārsts parasti atrodas pēc iespējas tuvāk gāzes avotam. Faktiski šī ir visdrošākā vieta, jo tā efektīvi samazina sistēmas cauruļvadu laukumu, kas tiek piepildīts ar gāzi, kad vārsts ir aizvērts.

Tomēr jebkura elektroiekārta rada zināmu sprādziena risku, ja to izmanto uzliesmojošu gāzu tuvumā. Šī iemesla dēļ vienmēr ir ļoti ieteicams propāna solenoīda vārstus uzturēt labā kārtībā un pareizi novērtēt, lai novērstu spoles pārkaršanu. Jāizmanto arī citas avārijas drošas ierīces, kas paredzētas gāzes padeves pārtraukšanai palaišanas liesmu dzēšanas gadījumā, piemēram, tādas, kas novērš bīstamu gāzes uzkrāšanos.