Kas ir reitinga dalībnieks?

Reitinga loceklis ir Kongresa komitejas vai likumdošanas komitejas loceklis, kurš ir otrais komandieris vai, iespējams, ir mazākuma vadītājs komitejā. Dažos gadījumos termins mazākuma loceklis tiek izmantots, lai atšķirtu, kurš ir mazākumā, taču tas ne vienmēr tā var būt atkarībā no valsts vai valsts standarta prakses. Šim loceklim var nebūt visi priekšsēdētāja pienākumi, taču viņam joprojām var būt jāveic daži papildu uzdevumi.

Parasti ranga locekļa apzīmējums tiek piešķirts vecākajam komitejas loceklim, ja šī persona nav priekšsēdētājs. Ja priekšsēdētājs ir vecākais biedrs, titulu bieži piešķir otrajam vecākajam biedram. Tomēr tas nav stingrs noteikums. Personām var tikt piešķirts ierindas locekļa statuss, jo viņām var būt kāda tieša pieredze ar noteiktiem jautājumiem, kas padara viņu ieguldījumu komitejā vērtīgāku.

Viens no visizplatītākajiem uzdevumiem, ko veicis reitinga loceklis, ir sazināties ar citiem savas partijas biedriem, lai noteiktu, kur atrodas balsis par konkrēto jautājumu. Pilnā likumdošanas struktūrā šī persona ir pazīstama kā “pātaga”. Komitejas apstākļos nav pātagas, jo tā ir daudz intīmāka pieredze. Komitejas posmā notiek liela daļa likumdošanas darbību, piemēram, liecības un citas likumdošanas uzklausīšanas. Reitinga dalībnieks var būt atbildīgs par dažu šo personu uzaicināšanu vai nodrošināšanu.

Dažos gadījumos komitejas loceklis, kurš ierindojas rangā, var būt arī priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komitejas sanāksmes vadīšana ir šī locekļa ziņā. Tas var būt galvenokārt procesuāls jautājums, taču personai var būt tiesības vismaz atlikt balsošanu par kādu jautājumu, līdz priekšsēdētājs var atgriezties un pieņemt pastāvīgāku lēmumu.

Tāpat kā jebkurā komitejas procedūrā, reitinga loceklim nav lielas pilnvaras attiecībā pret citiem locekļiem. Priekšsēdētājs bieži vien var vienpusēji ierosināt vai apturēt kādu jautājumu komitejā, taču tā nav privilēģija, ko bieži attiecina uz locekļiem, kas ierindojas pozīcijās. Katrs komisijas loceklis saņem vienu balsi, bet reitinga loceklis var vieglāk ietekmēt citus, piedraudot pārliecināt citus par kādu jautājumu balsot tā vai citādi. Jaunie likumdevēji var būt īpaši uzņēmīgi pret augstāka locekļa amatu.