Kas ir Reverse Morris Trust?

Kā stratēģija izvairīties no nodokļu maksāšanas, Reverse Morris Trust ļauj korporācijai atdalīt īpašumu, korporatīvās nodaļas un citus aktīvus, neapliekot ar nodokli gūto peļņu. Reverse Morris Trust ir Morris Trust variācija. Lai beznodokļu atdalīšana, piemēram, Morris Trust, darbotos, ir jābūt mātes uzņēmumam, kas pārdod aktīvus, meitasuzņēmumam un ārējam pircējam, kas nav saistīts ar mātesuzņēmumu; ir jāievēro arī finanšu tiesību akti attiecībā uz šādiem darījumiem. Morris Trust mātesuzņēmums izvieto visus aktīvus, kas nav iesaistīti darījumā, jaunā publiski tirgotā uzņēmumā un ļauj pircējsabiedrībai apvienoties ar atlikušajiem aktīviem. Reverse Morris Trust atšķiras ar to, ka mātesuzņēmuma meitasuzņēmums tiek izveidots, izmantojot tirgojamos aktīvus, un pēc tam tiek apvienots ar pircēju.

Reverse Morris Trust ir priekšroka salīdzinājumā ar Morris Trust, jo tas nodrošina mazāk sarežģītu veidu darījuma pabeigšanai. Tomēr šādam darījumam ir jābūt noteiktā veidā strukturētam un jāatbilst noteiktiem noteikumiem, pirms to apstiprina apvienošanās un pārņemšanas regulatori. Šīs politikas pastāv, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodrošinātu, ka mātesuzņēmuma akcionāri netiek apkrāpti.

50% tests ir lielākais Reverse Morris Trust likumības noteicošais faktors. Saskaņā ar šo pārbaudi mātesuzņēmuma akcionāriem ir jābūt vairāk nekā 50% apvienotajā uzņēmumā. Kad indivīds iegādājas akcijas publiski tirgotā uzņēmumā, viņa faktiski kļūst par uzņēmuma daļu un viņai ir tiesības uz visiem aktīviem un ienākumiem. Viņai pat var izsniegt akciju sertifikātu vai izmaksāt dividendes, tomēr lielākajai daļai akcionāru nav tiesību uz regulāriem ienākumu maksājumiem un viņi nevar ietekmēt tādus vadības lēmumus kā Reverse Morris Trust. Valdības regulatori ieviesa 50% noteikumu, lai nodrošinātu, ka akcionāru prasības pret šādiem aktīviem tiek atzītas, neskatoties uz apvienošanos.

Piemēram, pieņemsim, ka uzņēmums A paraksta līgumu ar uzņēmumu B par aktīvu pārdošanu. Tā vietā, lai maksātu nodokļus no peļņas, uzņēmums A var ietvert slēgšanas nosacījumu, kas ļauj nodalīt aktīvus jaunā uzņēmumā, kas pazīstams kā uzņēmums C. Tā kā akcionāriem ir tiesības uz šādiem aktīviem, viņiem ir 100% īpašumtiesības Uzņēmums C. Lai nodrošinātu godīgumu un novērstu krāpšanu, uzņēmumam B apvienojoties ar uzņēmumu C, uzņēmuma A akcionāriem ir nepieciešami vairāk nekā 50% apvienotā uzņēmuma akciju. Bez šādiem noteikumiem nekas nekavē uzņēmuma A vadību atdalīt uzņēmuma visvērtīgākos aktīvus un gūt peļņu uz akcionāru pašu kapitāla rēķina.