Kas ir sākotnējā jurisdikcija?

Sākotnējā jurisdikcija attiecas uz tiesas tiesībām vispirms izskatīt lietu. Tas ir pretstatā apelācijas tiesai, kas izskata sākotnējās jurisdikcijas tiesu lēmumus. Tiesas ar sākotnējo jurisdikciju ir vietējās un apgabalu tiesas, ceļu tiesas, ģimenes tiesas, nepilngadīgo tiesas, Amerikas Savienoto Valstu (ASV) federālās bankrota tiesas, namīpašnieku un īres tiesas un ASV nodokļu tiesas.

Lai gan tā izskata apelācijas lietas, ASV Augstākajai tiesai ir sākotnējā jurisdikcija vairāku veidu lietās. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas III panta 2. iedaļa piešķir Augstākās tiesas jurisdikciju lietās, kurās iesaistīti vēstnieki, konsuli un valsts ministri. Tiesai ir arī jurisdikcija tiesvedībā, kurā atsevišķs pilsonis iesniedz prasību pret savu dzīvesvietas valsti.

ASV Augstākajai tiesai ir arī sākotnējā jurisdikcija, kas tai piešķirta ar likumu saskaņā ar 28 USC § 1251. Saskaņā ar statūtiem Augstākā tiesa var apstiprināt jurisdikciju strīdos starp diviem ASV štatiem. Tas arī nostiprina Augstākās tiesas tiesības uz jurisdikciju, kas izklāstītas Konstitūcijas III panta 2. iedaļā.

Kopumā Augstākās tiesas jurisdikcijas apjoms tika precizēts 1803. gada lietā Mārberijs pret Medisonu. Šī lieta radās pēc tam, kad Viljams Mārberijs tieši Augstākajā tiesā iesniedza lūgumrakstu par mandamusu. Tā kā Mārbujs nebija valsts ministrs, vēstnieks vai konsuls, tiesneši apšaubīja, vai Augstākā tiesa varētu apstiprināt sākotnējo jurisdikciju pār viņa lietu.

Mārberijs iesniedza savu lūgumrakstu par mandamusa izsniegšanu tieši Augstākajā tiesā saskaņā ar 1789. gada Tiesu iestāžu likumu. 1789. gada Tiesu varas akts, ko pieņēma Kongress, paplašināja Augstākās tiesas pilnvaras uzklausīt mandamusa rakstus. Šis akts nodrošināja Augstākajai tiesai pilnvaras noteikt sākotnējo jurisdikciju pār lietām, kuras parasti izskatītu zemākas instances tiesas. Mārberija lēmumā Augstākā tiesa vienbalsīgi nolēma, ka 1789. gada Tiesu varas likums ir antikonstitucionāls un ka Kongress nedrīkst ierobežot vai paplašināt Augstākās tiesas jurisdikciju.

Tāpat kā Augstākā tiesa, federālās tiesas bieži izskata apelācijas jautājumus, taču tām ir arī sākotnējā jurisdikcija noteiktos jautājumos. Ir divi apstākļi, kādos federālajām tiesām ir atļauta sākotnējā jurisdikcija pār lietu. Pirmkārt, pusēm ir jāpierāda, ka pastāv vai nu pilsonības dažādība, kas nozīmē, ka lietas dalībnieki ir divu dažādu ASV štatu pilsoņi; alternatīvi pilsonības dažādība pastāv, ja viena puse ir ASV pilsonis, bet otra ir ārvalsts pilsonis. Otrs veids, kā federālās tiesas var apstiprināt jurisdikciju, ir tad, ja federāls jautājums ir štats. Federālais jautājums ir saistīts ar juridisku jautājumu, kas sakņojas federālajā vai konstitucionālajā likumā.