Kas ir sociālā ētika?

Sociālā ētika ir filozofiski vai morāli principi, kas vienā vai otrā veidā atspoguļo cilvēku un kultūru kolektīvo pieredzi. Šāda veida ētika bieži darbojas kā sava veida “uzvedības kodekss”, kas nosaka to, kas ir un kas nav pieņemams, kā arī nodrošina sistēmu, lai nodrošinātu, ka par visiem kopienas locekļiem tiek aprūpēts. Standarta ētiku parasti nosaka individuāla morāle, kas nosaka pareizo vai nepareizo. Sabiedrībā galvenā uzmanība parasti tiek pievērsta tam, ko var uzskatīt par piemērotu uzvedību cilvēkiem kopumā. Tomēr cilvēki lietas uztver atšķirīgi, un dažādām kultūrām bieži vien ir mežonīgi pretēji uzskati; kā tāds, tas, kas tiek uzskatīts par “pareizu” vienai grupai, var nebūt vispārēji konsekvents — un definēt sociālo ētiku kā absolūtu bieži ir ļoti grūti.

Darbība diktē cilvēkiem

Pastāv daži plaši standarti, kas lielākajai daļai sabiedrību ir jāievēro, regulāri mijiedarbojoties vienam ar otru. Dažkārt tie ir atspoguļoti likumos vai juridiskos kodeksos, piemēram, aizliegumos pret nogalināšanu un zagšanu. Reliģiskus tekstus, piemēram, Bībeli, dažkārt var izmantot par pamatu sabiedrības ētiskajam klimatam. Tomēr biežāk tās ir lietas, kas būtu jādara vai nav jādara nekā cita iemesla dēļ, ka tās ir “pareizās lietas, kas jādara”. Sakāmvārdā teiktais “zelta likums” “dari citiem tā, kā tu vēlētos, lai dara ar tevi”, labi atbilst šim modelim.

Kā tiek ietekmētas korporācijas un uzņēmumi

Lielākajā daļā vietu uzņēmumi ievēro arī vadošos sociālās ētikas principus. Tas var izpausties, piemēram, videi draudzīgas vai “zaļās” piegādes un iepakošanas veidā. Vietējai atbildībai var būt arī nozīme — korporatīvie vadītāji bieži jūtas ētikas normu dēļ spiesti ziedot, piemēram, daļu no gada peļņas vietējām labdarības organizācijām vai mudināt darbiniekus iesaistīties sabiedriskajos darbos vai brīvprātīgā darbā tuvējā reģionā. Daudzi to uzskata par veidu, kā uzņēmums var “atdot” kopienām, kas ļauj viņiem gūt panākumus.

Kultūras un reģionālās atšķirības

Daļa no problēmas ar vispārēji definējošu sociālo ētiku ir tā, ka to veicina daudzi dažādi elementi. Valoda, rase, dzimums un kultūra ir iekļauti vienādojumā; nozīme ir arī reliģijai un izglītībai. Sociālās ētikas īstenošanai tiek izmantoti arī daudzi standarti, tostarp ģimenes vērtības, reliģiskie uzskati, morāle, integritāte un tā tālāk.

Lai sabiedrības standarti darbotos, saskaroties ar šādām atšķirībām, lielākā daļa sabiedrību darbojas saskaņā ar “vairākuma noteikumu” sistēmu, kur lielākajai daļai cilvēku vislabākais kļūst par standartu. Tomēr vairākuma tiesības un intereses var īstenot tikai tiktāl, ciktāl citiem netiek nodarīts kaitējums vai atņemtas tiesības. Uz vairākumu balstīta sociālā ētika parasti ietver dalīšanos ar citiem, labu darbu veikšanu un dažādu viedokļu atzīšanu. Sociālā ētika parasti ietver arī atšķirību pieņemšanu un toleranci.

Nospiedoši jautājumi
Tādas tēmas kā ekonomika, imigrācija un nabadzība un bads bieži rada dažus no lielākajiem jautājumiem sociālās ētikas jomā. Bažas par vidi, homoseksualitāti un reliģisko toleranci arī mēdz ieņemt augstāko vietu sarakstā, kā arī nāvessods, aborti un cilvēku klonēšana. Šie un līdzīgi jautājumi bieži rada nopietnas bažas, kad runa ir par to, kā kopienas vērtē “pareizi” un “nepareizi”. Sociālās ētikas uzdevums ir nodrošināt sabiedrības locekļiem ietvaru strīdīgu vai jutīgu jautājumu risināšanai, lai ikviens varētu mierīgi līdzāspastāvēt.