Kas ir spiediena slēdzis?

Spiediena slēdži ir ierīces, kas ir konfigurētas, lai uztvertu spiediena izmaiņas un reaģētu noteiktā veidā. Tos izmanto daudzās dažādās vidēs, tostarp ražošanas iekārtās un iekārtās, komunālo pakalpojumu rūpnīcās un sabiedriskās ēkās. Dažos dizainos spiediena slēdzis uzrauga un automātiski reaģē uz apstākļiem, savukārt citiem veidiem ir nepieciešama manuāla iejaukšanās.

Parasti spiediena slēdzis ir iekļauts jebkura veida iekārtās, kas ietver sastāvdaļas, kas darbības laikā rada noteikta veida spiedienu. Spiediens var būt saistīts ar elektrisko strāvu, dabasgāzes vai šķidrumu plūsmu vai tvaika veidošanos. Katrā lietojumprogrammā slēdzis ietvers komponentus, kas uzrauga radītā spiediena daudzumu. Kamēr spiediens saglabājas pieņemamā līmenī, spiediena slēdzis kalpo kā vienkāršs veids, kā uzraudzīt darbību. Tomēr lielākā daļa slēdžu atskanēs sava veida trauksmes signālu, kad spiediena līmenis sāks pārsniegt to, kas tiek uzskatīts par drošu diapazonu.

Spiediena slēdžu konstrukcijas atšķiras atkarībā no nepieciešamās darbības veida. Ja ir nepieciešama manuāla iejaukšanās, spiediena slēdzis bieži tiek konstruēts kā pārslēgšanas slēdzis. Šis dizains nodrošina vienkāršu darbību, kad atskan trauksmes signāls un ir nepieciešams aktivizēt ventilācijas procesu vai nekavējoties izslēgt iekārtu. Slēdžiem, kas ir konfigurēti darbam kopā ar datortehnoloģiju, parasti tiek izmantots mikroslēdžu dizains. Mikroslēdzis saņem komandas no datorprogrammas, kad drošības izslēgšana vai spiediena atlaišana ir noteikta kā nākamais loģiskais solis secībā.

Kopš spiediena slēdža izveides ierīce ir izrādījusies ideāls līdzeklis, lai novērstu vairākas traumas, kas var rasties pārslodzes vai sprādziena rezultātā. Gandrīz katrai mašīnai, kurā tiek izmantoti kompresori, galvenajās fāzēs būs spiediena slēdzis kā daļa no iekārtas darbības drošības prasībām. Lai gan automatizētie slēdži pēdējos gados ir kļuvuši populārāki, manuālie spiediena slēdži joprojām bieži tiek uzstādīti kā rezerves, ko var izmantot elektrības kļūmes gadījumā.