Kas ir sprieguma ģenerators?

Sprieguma ģenerators ir ierīce, kas potenciālo un kinētisko enerģiju pārvērš elektroenerģijā. Visbiežāk to panāk, virzot vadītāju caur magnētisko lauku, lai izveidotu spriegumu. Ģenerators darbojas ļoti līdzīgi ūdens sūknim, kurā elektriskais lādiņš tiek pārvietots ārējā ķēdē līdzīgi kā ūdens tiek iespiests caurulē. Potenciālā un kinētiskā enerģija, kas sāk procesu, var nākt no dažādiem avotiem, piemēram, tvaika vai vēja.

Sprieguma ģeneratora jēdziena izcelsme izriet no angļu fiziķa Maikla Faradeja pētījumiem 1831. gadā. Viņš aptīja izolētas stieples spoles ap dzelzs gredzenu. Kad viņš izlaida strāvu caur vienu spoles gredzenu, viņš atklāja, ka ir inducēta arī otra spole. Izmantojot šo koncepciju, viņš uzbūvēja elektromagnētisku rotējošu ierīci. Šis būtībā bija pirmais elektromotors un darbojās kā princips, kas ir pretējs sprieguma ģeneratoram, ražojot kinētisko enerģiju, izmantojot elektrisko enerģiju.

1832. gadā uzņēmums Hipployte Pixii uzbūvēja elektrisko ģeneratoru rūpniecībai. To sauca par Dinamo, tas pārveidoja rotējošo kinētisko enerģiju elektroenerģijā. Šis agrīnais izgudrojums bija līdzstrāvas (DC) ierīce, un tai bija nepieciešama papildu daļa, kas nav atrodama mūsdienu sprieguma ģeneratoros: komutators. Komutators bija paredzēts, lai mainītu strāvu Dinamo. Tas palīdz sadalīt jaudu visā ģeneratorā vislabākajā vietā.

Sprieguma ģenerators sastāv no divām dažādām mehāniskām daļām: rotora un statora. Rotors ir ģeneratora rotējošā daļa, bet stators ir stacionārā daļa. Elektriskās sastāvdaļas ir savienotas ar katru no šīm daļām. Armatūra ir jaudu ražojoša sastāvdaļa, un to var novietot uz rotora vai statora. Uz pretējās mehāniskās daļas jānovieto magnētiskā lauka sastāvdaļa.

Ģeneratoram var izmantot pastāvīgos magnētus vai lauka spoles. Kamēr magnēti procesa laikā rada savu elektrisko lādiņu, lauka spoles ir jāuzlādē, lai ražotu enerģiju. To panāk, izmantojot mazākus ģeneratorus, lai ierosinātu spoles. Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā šīs lauka spoles ir vēlreiz jāstimulē procesā, kas pazīstams kā “melnais starts”.

Sprieguma ģeneratori ir mūsdienu rūpniecības neatņemama sastāvdaļa. Lielas spēkstacijas visā pasaulē izmanto potenciālo un kinētisko enerģiju, kas tiek pārvērsta elektroenerģijā. Neatkarīgi no sākotnējā stāvokļa potenciālā enerģija tiek pārveidota, izmantojot augstsprieguma ģeneratoru. Vējš, ģeotermālā enerģija, kodolenerģija, nafta un ogles tiek pārveidotas par elektrisko lādiņu.