Kas ir superlatīva īpašības vārds?

Bieži vien vienkārši dēvēts par superlatiivu, superlatīva īpašības vārds salīdzinājumā ir galējība. Daudzi superlatives īpašības vārda beigās pievieno “est”, dažkārt mainot arī iekšējo rakstību. Tomēr daži superlatives tiek veidoti, pievienojot vārdu “visvairāk” un izveidojot īpašības vārda frāzi. Vispārīgais īpašības vārds parasti norāda uz salīdzinājuma augšējo, bet dažkārt arī zemāko galējo daļu, kas ietver trīs vai vairāk lietvārdus. Ja konkrētie salīdzināšanas objekti nav skaidri norādīti, tiek pieņemts, ka superlatīva īpašības vārds ir augšējā galējība katram objektam vispārējā salīdzināšanas kategorijā.

Tāpat kā citi īpašības vārdi, augstākā līmeņa īpašības vārdi apraksta lietvārdus, taču tie to dara salīdzinošā kontekstā. Piemēram, teikumā “Tā automašīna ir ātrākā, ar kādu esmu braucis” vārds “ātrākais” ir vislielākais īpašības vārds. Tas norāda uz salīdzinājumu starp norādīto automašīnu un jebkuru citu automašīnu, ar kuru runātājs ir braucis.

Lai gan daudzi superlatives tiek izveidoti, īpašības vārda beigās pievienojot “est”, ir stingri gramatikas noteikumi, kas regulē to pareizrakstību. Vārdi, kas beidzas ar īsu patskaņu, pēc tam ar līdzskaņu, piemēram, “liels”, pirms sufiksa lietošanas dubulto beigu konstanti: “lielākais”. Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai oriģinālajā vārdā saglabātu patskaņa īso skaņu “i”, jo cita patskaņa pievienošana tieši aiz “g” mainītu “i” uz garu skaņu. Vairākiem īpašības vārdiem ir pilnīgi atšķirīga rakstība to augstākajā formā, un tie vienkārši ir jāatceras. Piemēram, augstākās pakāpes vārds “labs” ir “labākais”, turpretī “tālākais” ir “vistālākais” un “sliktais” ir “sliktākais”.

Turklāt vārdiem, kas sastāv no divām vai vairākām zilbēm un beidzas ar “y”, pirms sufiksa pievienošanas ir jāmaina pareizrakstība no “y” uz “i”. Piemēram, “smieklīgs” kļūst par “smieklīgāko”. Ja vairāku zilbju vārds tomēr nebeidzas ar “y”, pareizrakstība netiek mainīta un sākumā tiek pievienota frāze “visvairāk”. Piemēram, “jautrinošs” mainās uz “jautrākais”. Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām angliski runājošo vidū ir sajaukt, kuriem īpašības vārdiem ir nepieciešams galotnes un frāzes sākuma frāze, vai abus lietot ar vienu īpašības vārdu: “visjautrākais”.

Formālajā un akadēmiskajā rakstībā augstākā līmeņa īpašības vārdi ir jāizmanto tikai tad, ja salīdzina konkrētus faktu elementus. Vispārīga īpašības vārda lietošana vispārīgā nozīmē vājina argumentus formālajā retorikā. Piemēram, teikumā “tā bija labākā grāmata” apgalvojums nozīmē, ka grāmata bija labākā no visām jebkad radītajām grāmatām. Tā kā rakstnieks nevar zināt katru tapšanas grāmatu, argumentam trūkst derīguma.