Kas ir Svaidīšana?

Svaidīšana ir prakse, kurā eļļas, ziedes un citas vielas tiek uzklātas uz cilvēkiem vai priekšmetiem, parasti kā daļu no reliģiskām ceremonijām. Svaidīšana ir sena prakse, un dažādas kultūras visā pasaulē praktizē svaidīšanu, un tā joprojām ir svarīga daudzu reliģiju prakses sastāvdaļa arī mūsdienās. Daudzi cilvēki kādā vai citā dzīves posmā ir svaidīti, un daži cilvēki tiek svaidīti regulāri saskaņā ar viņu ticības mācībām.

Prakse kādu svaidīt dažkārt tiek dēvēta par iesmērēšanu, īpaši kristīgajā tradīcijā. Kāds var tikt svaidīts kā daļa no reliģiskas ceremonijas, jo īpaši iesvētīšanas, un cilvēki tiek klasiski svaidīti arī nāves brīdī un citos nozīmīgos dzīves notikumos, piemēram, laulībās. Statujas var arī svinīgi svaidīt īpašos svētkos, īpaši Āzijā.

Lai kādu svaidītu, var izmantot visdažādākās vielas. Ūdens ir izplatīta izvēle, tāpat kā ēteriskās eļļas, piena produkti un tauki. Kāds var būt arī svaidīts ar pelniem, krāsu un daudzām citām vielām; parasti viela pirms lietošanas tiek svētīta. Piere ir izplatīta vieta svaidīšanai, tāpat kā rokas un kājas, un dažreiz citi ķermeņa punkti tiek uzskatīti par svētām vietām svaidīšanas nolūkos.

Visbiežāk cilvēkus svaida reliģiskie darbinieki, piemēram, priesteri, lai gan cilvēki var arī svaidīt sevi. Piemēram, kristiešu prakse apslacīt sevi ar svēto ūdeni, ieejot baznīcā, ir svaidīšanas veids, un daži šamaņi un svētie vīrieši svaidās pirms svarīgu ceremoniju uzsākšanas.

Bieži vien svaidīšana tiek izmantota kā šķīstīšanas un svētdarīšanas veids, vismaz uz īsu laiku svaidotais tiek uzskatīts par brīvu no grēka un ļaunuma. Cilvēki bieži ir lūguši svaidīt pirms kaujas, baidoties nomirt kaujā, un svaidīšana tiek praktizēta gan pirms, gan pēc nāves kultūrās visā pasaulē, kā daļa no sērošanas procesa un lai aizsargātu mirušo garus.

Svaidīšana var būt ļoti intensīva pieredze, jo tā bieži notiek ļoti kontrolētā, svētītā vidē. Kamēr kāds tiek svaidīts, lūgšanas var runāt vai dziedāt, un arī svaidītais var pievienoties lūgšanām. Tā kā svaidīšana ir tik cieši saistīta ar iesvētību un dzīves izmaiņām, notikums var būt nozīmīgs gan subjektam, gan viņa tuviniekiem.