Kas ir tuvā analīze?

Tuvākā analīze ir zinātnisku pētījumu veids, ko veic, lai noteiktu aptuveno vielu daudzumu materiālā. To izmanto dažāda veida zinātnieki, lai pētītu tādas lietas kā dzīvnieku barība, ogles un biodegviela. Tuvākās analīzes process ir sarežģīts un bieži ietver ekstrakciju vai attālo uzrādi, lai noteiktu dažādo vielu daudzumu vienā materiālā, lai gan dažādiem materiāliem tiek izmantotas dažādas metodes. Šo informāciju var izmantot, lai izveidotu dažādu materiālu kvalitātes kontroles, nodrošinātu, ka tie nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, un noteiktu, vai tie ir pietiekami veselīgi, lai tos lietotu cilvēki vai dzīvnieki.

Zinātnieks sāk aptuveno analīzi, sagatavojot materiāla paraugu lietošanai. Parauga lielums un tā sagatavošanas metodes atšķiras atkarībā no analizējamā materiāla veida. Kad materiāls ir sagatavots, paraugu analizē, izmantojot vienu no dažām atzītajām metodēm. Ekstrakcija ir veids, kā izmantot papildu vielas un ķīmiskas vielas, lai noteiktu vielu izvadītu no materiāla, lai tās varētu pārbaudīt un izmērīt. Attālā uzrāde izmanto mašīnas un robotus, lai pārbaudītu materiālu un novērtējumu, no kura tas sastāv.

Pēc tam, kad paraugs ir analizēts, izmantojot kādu no šīm metodēm, var veikt komponentu analīzi. Analīze tiek veikta, izmantojot gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvās metodes, lai veidotu mērījumus un sniegtu zinātniekiem atbildes uz viņu jautājumiem. Analīzei izmantotie precīzie instrumenti ir atkarīgi no pārbaudāmā parauga un eksperimentā iesaistīto zinātnieku mērķiem.

Viens no galvenajiem tuvākās analīzes mērķiem ir noteikt, vai materiāla paraugā ir bīstamas vielas. Tādās nozarēs kā nafta un ogles tas var noteikt, vai prece ir droši lietojama transportlīdzekļos vai attiecīgi sadedzināta. Vides noteikumi nosaka, ka šī informācija ir jāpārbauda, ​​lai nodrošinātu, ka bīstami izgarojumi nenokļūst atmosfērā noteiktā iepriekš noteiktā līmenī. Materiālos ir jābūt noteiktām vielām, lai tie atbilstu kvalitātes kontroles standartiem, kas ir stingri reglamentēti lielākajā daļā valstu.

Vēl viens nozīmīgs tuvās analīzes lietojums ir noskaidrot, vai pārtikas produkti ir droši lietošanai pārtikā cilvēkiem un dzīvniekiem. Mājlopiem barība tiek pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tajā ir pietiekami daudz olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu veseliem dzīvniekiem. Cilvēku pārtikā tiek pārbaudīts uzturvielu līmenis, lai noteiktu katras barības vielu līmeni produktā, kā arī tādas lietas kā olbaltumvielas, tauki un ogļhidrāti.