Kas ir vēsturiskā saglabāšana?

Termins vēsturiskā saglabāšana parasti tiek attiecināts uz ASV un Kanādas centieniem saglabāt un aizsargāt vēsturiski nozīmīgas vietas, objektus, ēkas un artefaktus. Vēstures saglabāšanas prakse gandrīz vienmēr attiecas uz vidi, kas ir apbūvēta, nevis uz dabisku vidi vai tuksnesi. Šādas darbības noved pie vēsturiskām ēkām, vēsturiskiem rajoniem, vēsturiskiem parkiem un citiem apzīmējumiem, kas būtībā saglabā un aizsargā kaut ko vēsturiski nozīmīgu. Vēsturiski saglabājušās ēkas un vietas bieži tiek iekļautas Nacionālajā vēsturisko vietu reģistrā.

Amerikas Savienotajās Valstīs vēsturiskā saglabāšana ir izraisījusi vēsturisku rajonu attīstību. Tās ir teritorijas, piemēram, pilsētas centra rajoni vai vēsturiskas vietas, kas ir saglabātas un aizsargātas, lai parādītu gan reģiona vēsturi, gan raksturu. Tas, savukārt, ir veicinājis centru atdzīvināšanu daudzās pilsētās visā valstī, kas ļauj pilsētām piesaistīt tūristus un stimulēt vietējo ekonomiku, kas pretējā gadījumā būtu palikusi nemainīga vai vēl sliktāka. Šāda prakse ir bijusi īpaši efektīva lauku apvidos vai mazākās pilsētu teritorijās ar mazāku rūpniecību nekā lielākajās pilsētās.

Iespējams, viens no nozīmīgākajiem notikumiem saglabāšanas veicināšanai Amerikas Savienotajās Valstīs notika 1964. gadā, kad tika iznīcināta Penn Station Ņujorkā. Galvenais pasākums tika uzskatīts par vēsturiski nozīmīgu un arhitektoniski unikālu, taču pasažieru apkalpošanas un ieņēmumu samazināšanās mudināja pilsētu iznīcināt un atjaunot staciju ar modernāku izskatu. Šis notikums izraisīja starptautisku sašutumu un veicināja dedzīgāku centienu saglabāt vēsturiskās ēkas un vietas Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī Ņujorkas pirmos arhitektūras saglabāšanas statūtus.

Šādu vietu iznīcināšana un turpmākā citu vietu saglabāšana izraisīja daudzu privātu saglabāšanas grupu, piemēram, Nacionālās vēstures saglabāšanas trasta, izveidi. Šī grupa ir privāti finansēta bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir saglabāt un aizsargāt vēsturiskas vietas; tās pastāv kopš 1949. gada un uztur gandrīz trīsdesmit objektus visā valstī. Starptautiskā līmenī Pasaules pieminekļu fonds tika izveidots 1965. gadā, lai saglabātu vietas visā pasaulē.

Lai gan vēstures saglabāšana lielā mērā ir atkarīga no brīvprātīgā darba, pēdējās desmitgadēs šajā jomā ir attīstījušās daudzas profesionālas karjeras. Zinātnieki un pētnieki var atrast darbu kā konkrētas saglabājamās vietas vēsturnieks, pētot vietas vēsturi un kultūras nozīmi un daudzos gadījumos pārvēršot šādas vietas par izglītības iespējām sabiedrībai. Daudzas arhitektūras jomas attiecas arī uz vēstures saglabāšanu, un vēsturiskais arhitekts var izstrādāt revitalizācijas plānus, veikt vietnes arhitektūras vēstures izpēti utt. Turklāt ir izstrādāti vairāki augstākās izglītības grādi, lai koncentrētos uz vēstures saglabāšanas jomu. Daudzas koledžas un universitātes piedāvā grādu saglabāšanas plānošanā, vēsturiskajā saglabāšanā, ēku konservācijā un citās saistītās jomās.