Kas ir vides zinātnes projekts?

Vides zinātne ir vides izpēte, un šis pētījums parasti ietvers ģeoloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un citas zinātniskas tēmas. Vides zinātnes projekts ir kontrolēts eksperiments par kāda veida stimula ietekmi uz vidi, un projekta specifika var ievērojami atšķirties atkarībā no pētījuma mērķiem. Students koledžā vai universitātē, iespējams, uzņemsies vides zinātnes projektu, tāpat kā sākumskolas students. Profesionāli zinātnieki veiks arī sarežģītākus un sarežģītākus projektus.

Tā kā Zemes saglabāšana turpina pieaugt kā ievērojams zinātnieku uzdevums, vides zinātnes projekts joprojām būs izplatīta prakse, lai noteiktu ietekmi uz vidi, ko rada dažādi stimuli. Jo īpaši enerģijas avoti bieži tiek rūpīgi pārbaudīti, lai noskaidrotu, kādu ietekmi tie radīs; ogļu stacijas un atomelektrostacijas tiek bieži pētītas, lai noskaidrotu, vai enerģijas radīšana no šiem avotiem ir droša cilvēkiem un dzīvniekiem, kā arī augu dzīvei un ekoloģiskajiem apstākļiem. Vides zinātnes projekts var, piemēram, izmērīt pelnu daudzumu gaisā pa vējam no ogļu rūpnīcas un noskaidrot, kā šie pelni ietekmē šīs ekosistēmas veselību un vibrāciju.

Cita veida vides zinātnes projekts var vairāk koncentrēties uz cilvēka attīstības ietekmi uz Zemi un tās iedzīvotājiem. Lielākā daļa būvniecības projektu ir rūpīgi jāanalizē pirms būvniecības uzsākšanas, lai nodrošinātu, ka jaunā ēka negatīvi neietekmēs apkārtējās ekosistēmas. Ir jāanalizē ūdens līmeņi, lai nodrošinātu, ka rūpnīcas un noliktavas nepiesārņo dzeramo ūdeni; gaismas piesārņojuma pētījumi būvētājam var pateikt, vai ceļa orientācija neļaus augt augiem un dzīvniekiem noteiktā reģionā; ķīmisko vielu izgāšana ūdensceļos var radīt veselības problēmas veselām populācijām, tāpēc vides zinātnes projekts var koncentrēties uz veidiem, kā novērst šādu negatīvu ietekmi.

Jaunībā daži skolēni sāks ar ļoti vienkāršiem projektiem, kas viņiem iemācīs zinātnisko procesu, kā arī vides zinātnes pamatelementus. Studenti var uzzināt par skābumu augsnē un to, kā šis skābums pozitīvi vai negatīvi ietekmēs augu augšanu. Dzīves ciklus un procesus var pētīt, lai skolēniem būtu izpratne par to, kā dzīvnieki aug un ietekmē apkārtējo vidi. Pārtikas studijas sniegs studentiem izpratni par to, no kurienes nāk pārtika un kādi faktori ietekmē šīs pārtikas nekaitīgumu.