Kas ir zinātniskās žūrijas atlase?

Žūrijas atlase parasti ir trīs posmu process, kurā ietilpst to pilsoņu saraksta izveidošana, kuri ir tiesīgi, atlasīt pilsoņus, kuriem konkrētajā gadījumā piezvanīt, un process, ko sauc par voir dire — no anglonormāņu frāzes, kas nozīmē “runāt patiesību”. — kurā topošie zvērinātie tiek pārbaudīti ar zvērestu. Reizēm nopratināšanu veic tiesneši, bet citreiz tajā piedalās advokāti. Jebkurā gadījumā abu pušu advokātiem ir atļauti izaicinājumi, kas var izslēgt potenciālos zvērinātos no izskatīšanas. Šajā kontekstā procesu, par kuru daži apgalvo, ka metodoloģija ir balstīta uz zinātni un tāpēc ir zinātniska nosaukuma cienīgs, dažreiz izmanto konsultanti, kurus nolīguši advokāti, lai palīdzētu izvēlēties labvēlīgu žūriju. Šo procesu sauc par zinātniskās žūrijas atlasi (SJS).

Voir dire laikā advokātiem ir divu veidu izaicinājumi, ko viņi var izmantot, lai izslēgtu potenciālos zvērinātos no kopas: obligātās apstrīdēšanas prasības, kuru skaitu nosaka tiesa un kurām nav jānorāda iemesls, un apstrīdēšana par iemeslu, kas ir atkarīgas. pierādot, ka potenciālais zvērinātais ir vai varētu būt neobjektīvs. Viena no jomām, kurā žūrijas atlases konsultants var būt visnoderīgākais, ir konsultēt advokātu par obligāto izaicinājumu izmantošanu, gan par ko attaisnoties, gan kuru paturēt.

Pierādījumi, uz kuriem balstās zinātniskās žūrijas atlase, tiek vākti vairākos tipiskos veidos. Kopienas aptaujas tiek izmantotas, lai gūtu priekšstatu par to cilvēku attieksmi pret lietu un personībām kopienā, no kuras tiks izveidota kopiena. Fokusa grupas un izmēģinājuma mēģinājumi ar kopienas locekļiem ir atsevišķas daļas akti vai tiek parādīts viss gadījums, lai novērtētu reakciju pirms faktiskā gadījuma. Kad potenciālie zvērinātie ir identificēti, pētījumi kļūst mērķtiecīgāki. Kopienas tīkla modelēšana tiek veikta, sazinoties ar cilvēkiem, ar kuriem ir saistīti potenciālie zvērinātie, un var tikt veikta arī dokumentu un iespējamā zvērināto kustību un darbību uzraudzība, lai gan abas metodes ir sastapušās ar iebildumiem, ka tās pārkāpj privātumu.

Zinātnisko žūrijas atlasi praktizē sociologi, juristi un cilvēki ar pieredzi uzņēmējdarbībā, mārketingā, komunikācijā un teātrī, bet galvenie praktizētāji ir psihologi. Zinātniskās žūrijas atlase ir nereglamentēta joma, un tās Amerikas profesionālās asociācijas – Amerikas izmēģinājuma konsultantu biedrības (ATSC) – standarti ir kritizēti kā neatbilstoši. Turklāt tika apšaubīta ne tikai prakses efektivitāte, bet arī tās godīgums, un ir cilvēki, kas uzskata, ka tā traucē Konstitūcijā garantētajām tiesībām uz objektīvu žūriju. Praktiķi to aizstāv, un zinātnisks pētījums ir sarežģīts, jo salīdzināmo gadījumu atrašana un ietekmes izvērtēšana ir sarežģīti, ja ne neiespējami uzdevumi.