Kas izraisa oāzi tuksnesī?

Oāze ir auglīga vieta tuksneša vidū, dzīvības sala ekstremālu temperatūru okeānā. Jebkurā oāzē vienmēr ir viens vai vairāki avoti. Oāzes ļauj izdzīvot garus pārgājienus pa tuksnesi. Lielos tuksnešos, piemēram, Sahārā, pilsētas grupējas ap ūdens avotiem, piemēram, oāzēm un upēm.
Kas izraisa oāzi? Oāze patiesībā ir vieta tuksnesī, kur augstums ir pietiekami zems, lai ūdens līmenis būtu tieši zem virsmas, kā rezultātā ir avoti. Pat tuksnesī laiku pa laikam līst, un tas rada ūdens slāni tieši virs pamatieža, parasti vairākus simtus pēdu zem virsmas. Smiltis ir ļoti porainas, tāpēc lielākā daļa ūdens tek tieši caur tām un lejup līdz pamatiežiem.

Tuksneši sastāv no daudziem miljoniem tonnu smilšu. Ir tikai viens dabas spēks, kas spēj to iekustināt ievērojamā daudzumā – vējš. Lai gan vidējā putekļu vētrā desmit kubikpēdas (3.05 kubikmetri) gaisa satur tikai aptuveni unci smilšu, kubikjūdzes (1.6 kubikkilometri) gaisa var pārvietot aptuveni 4,600 tonnas no tā, izraisot ievērojamu eroziju. Spēcīga vētra spēj izkustināt pat 100 miljonus tonnu smilšu un putekļu.

Atsevišķos apgabalos, kur vētras pārvieto lielu daudzumu smilšu, erozija nokļūst līdz pat gruntsūdens līmenim, noliekot to tieši zem virsmas. Sēklas, kas iestādītas zemē, spēj izdīgt un izstiept saknes mitrā zemē, veidojot oāzi.

Dažreiz vēja radītā oāze var būt ļoti liela, kad vētras notīra milzīgus tuksneša laukumus. Piemēram, lielā Kharga oāze Sahārā ir vairāk nekā 100 jūdzes (161 km) gara un 12–50 jūdzes (19.3–80.5 km) plata. Oāze radās, kad erozija izraisīja lielas ieplakas malas nogrimšanu līdz ūdens līmenim.