Kas tiesībās ir prokurors?

Likumā prokurors ir advokāts, kurš mēģina pierādīt, ka apsūdzētā puse ir izdarījusi noziegumu. Daudzās valstīs prokurors pārstāv valdību juridiskās lietās un strādā, lai nodrošinātu taisnīgumu. Piemēram, apsūdzības uzturētājs var mēģināt pierādīt, ka apsūdzētais ir vainīgs uzbrukumā un uzbrukumā. Lielākā daļa cilvēku ir pazīstami ar valsts prokuroriem, kurus parasti ieceļ vai pieņem darbā valdība, taču dažu jurisdikciju likumi pieļauj arī privāto prokuroru darbu.

Runājot par krimināllietu, lietas sākumā parasti ir iesaistītas divas puses: cietušais un apsūdzētā puse. Tomēr, tiklīdz ir iesaistījies apsūdzības uzturētājs, viņš parasti pārstāv valsti, nevis cietušo. Viņa uzdevums ir meklēt taisnību tās valdības vārdā, kurai viņš kalpo, kā arī saskaņā ar tās likumiem. Noziedzīgas darbības upuris var gūt labumu no apsūdzības uzturētāja meklētā taisnīguma, taču parasti viņš nav prokurora klients krimināllietā. Tomēr apsūdzības uzturētājs var lielā mērā paļauties uz cietušā liecību un ņemt vērā cietušā vēlmes, meklējot konkrētu sodu apsūdzētajam.

Lai gan valsts prokurora uzdevums ir saukt pie atbildības apsūdzētās puses valdības vārdā, viņam patiesībā ir jāpilda daudz svarīgāks darbs. Tas nodrošina, ka īstā persona tiek notiesāta un sodīta. Būtībā tas nozīmē, ka daļa no prokurora darba ir nevainīgo aizsardzība. Meklējot taisnību, viņam ir jāpalīdz nodrošināt, lai cilvēki netiktu notiesāti par noziegumiem, kurus viņi nav izdarījuši.

Prokurors var kalpot valsts, reģionālajai vai vietējai valdībai. Personu ar šo titulu var identificēt arī pēc dažādiem vārdiem. Piemēram, prokuroru var saukt par valdības, štata, apgabala vai rajona prokuroru. Ir pat dažas vietas, kur apsūdzības uzturētāju sauc par kroņa advokātu vai advokātu, fiskālo prokuroru vai advokātu vietnieku.

Privātais apsūdzības uzturētājs ierosina apsūdzību personas vai organizācijas, nevis valsts iestādes vārdā. Krimināllietā privātās apsūdzības advokātam parasti ir jāvēršas pie tiesneša vai citas juridiskas iestādes, lai pārliecinātu viņu, ka ir pietiekami pierādījumi apsūdzības ierosināšanai un jādod zvērests. Privātā apsūdzība var nebūt atļauta visās jurisdikcijās, un tā ir tālu. retāk nekā valdībā strādājošo advokātu ierosinātās apsūdzības.