Ko nozīmē “sensitīvs, bet neklasificēts”?

“Sensitīvs, bet neklasificēts” ir termins, ko izmanto ASV vietējās un federālās valdības aģentūras, lai apzīmētu informāciju, kas nav klasificēta valsts drošības apsvērumu dēļ. Neskatoties uz to, ka informācija nav klasificēta, tā bieži ir sensitīva rakstura, kas var apdraudēt valsts drošību vai atklāt dokumentos iekļauto personu personas datus. Lai valdības dokumentu saturs tiktu atzīmēts kā “sensitīvs, bet neklasificēts”, tam jāatbilst ASV Informācijas brīvības likumā noteiktajiem kritērijiem.

Prezidents Džimijs Kārters ieviesa frāzi “sensitīvs, bet neklasificēts”, kad viņš 16. gada 1977. novembrī ieviesa Nacionālo telekomunikāciju aizsardzības politiku. Politika tika izstrādāta, lai aizsargātu informāciju, kas tiek nodota starp valdības aģentūrām, no pilnīgas vai daļējas satura izpaušanas. valdības sarakste. Šo terminu var izmantot arī kā aizsardzību pret neatļautu izpaušanu, ļaujot saukt pie atbildības personas, kas ir atbildīgas par valdības noslēpumu izpaušanu sabiedrībai.

Personiskā informācija bieži tiek aizsargāta, lai nodrošinātu, ka valdības darbinieki un darbuzņēmēji ir drošībā pret savu datu izpaušanu sabiedrībai. Šajā informācijā ir iekļauti sociālās apdrošināšanas numuri, informācija par algām un medicīniskie dokumenti. Līgumslēdzēju priekšlikumi un piedāvājumi bieži tiek droši glabāti zem atzīmes “sensitīvs, bet neklasificēts”, līdz tos var droši atbrīvot.

Robežkontroles informācija par vīzu izsniegšanu, ārvalstu pilsoņu tiesībām ieceļot ASV un patvēruma pieteikumiem ir daļa no detaļām, kas nodrošinātas, bet nav klasificētas valsts drošības apsvērumu dēļ. Iespējamiem valsts drošības apdraudējumiem, piemēram, parolēm un lietotājvārdiem, kas nodrošina piekļuvi tīkliem un sistēmām, ko varētu izmantot, lai sabojātu ASV, parasti tiek piešķirts sensitīvs drošības termins, lai aizsargātu valsts infrastruktūru. “Sensitīva, bet neklasificēta” ir arī korespondence starp ASV un ārvalstu valdībām, kas varētu kaitēt starptautiskajām attiecībām, ja tā būtu pieejama sabiedrībai. Šādā veidā var aizsargāt arī tiesībaizsardzības iestāžu informāciju, jo īpaši informāciju par notiekošām vai sensitīvām izmeklēšanām.

Kad valdības informācijai ir piešķirts apzīmējums “sensitīva, bet neklasificēta”, to var publiskot tikai valdības amatpersonu uzraudzībā. Katrai valdības departamentam ir savi noteikumi par sensitīvu dokumentu nodošanu; piemēram, ASV Valsts departaments atļauj pārvietot informāciju tikai departamenta ietvaros bez izraudzīto amatpersonu atļaujas. Sensitīviem dokumentiem, tostarp SBU/NOFORN, kurus nevar izsniegt pilsoņiem, kas nav ASV pilsoņi, tiek izmantoti dažāda veida drošības termini. Lai pārsūtītu šos dokumentus tiešsaistē, parasti ir nepieciešama šifrēšana, izmantojot ASV valdības programmatūru.