Kura valsts visu savu elektroenerģiju ražo ar atjaunojamiem enerģijas avotiem?

Islande ir vienīgā valsts, kas 100% elektroenerģijas saražo, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, un 81% no kopējā enerģijas patēriņa tiek iegūti no atjaunojamiem energoresursiem. Elektroenerģijas un siltuma ražošanai valsts izmanto gan hidro (75%), gan ģeotermālos (25%) avotus. Primārās enerģijas izmantošanai, piemēram, transportam un apkurei, fosilais kurināmais veido tikai 21 % no enerģijas patēriņa. Valsts atjaunojamie enerģijas avoti lielā mērā ir saistīti ar to, ka sala atrodas ļoti aktīvā izplatīšanās zonā, kur Eirāzijas un Ziemeļamerikas tektoniskās plāksnes attālinās viena no otras.

Vairāk par atjaunojamiem avotiem:

Atjaunojamā enerģija tiek izmantota no četriem galvenajiem avotiem: saules, vēja, ūdens un ģeotermālā siltuma.
Līdz 2012. gadam 80 valstīs tika ekspluatēti vēja parki, kuros kopumā tika izmantotas vairāk nekā 225,000 XNUMX vēja turbīnu.
1904. gadā Larderello, Itālijā, bija pirmā kopiena, kas ražoja elektroenerģiju, izmantojot ģeotermālo enerģiju.