Kurš izlemj, kuras valstis ir trešās pasaules daļa?

Daudzi dažādi faktori ir veicinājuši to, kuras valstis ir daļa no trešās pasaules. Kopš termina pirmsākumiem pēc Otrā pasaules kara Trešās pasaules klasifikācija ir nozīmējusi dažādas lietas. Nesen ir ieviests apzīmējums, kas apzīmē mazattīstītās valstis 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā. Šīs valstis bieži vien ir atkarīgas no citām nabadzīgajām valstīm. Daudzi argumenti par to, kuras valstis ietilpst šajā grupā, sākas nabadzīgajās Āfrikas un Āzijas valstīs.

Trešās pasaules klasifikāciju 1952. gadā izveidoja franču demogrāfs Alfrēds Sovijs. Izlemjot, kuras valstis ietilpst Trešajā pasaulē, Sovijs salīdzināja tās ar pirmsfranču revolūcijas priekšstatu par klasēm. Pēc analoģijas ar muižām 18. gadsimta Francijā Sauvy nosauca Amerikas Savienotās Valstis un tās kapitālistiskos sabiedrotos par Pirmo pasauli. Viņš nosauca komunistisko bloku, PSRS un tās sabiedrotos, Otro pasauli. Pārējām pasaules valstīm tika piešķirts trešās pasaules apzīmējums.

Šo teoriju 1956. gadā atbalstīja cita grupa, kas mēģināja noteikt, kuras valstis ir daļa no Trešās pasaules. Grupa bija saistīta ar Sauvy Demogrāfisko pētījumu institūtu. Pēc tam Frensiss Perrū 1960. gadā iesaistījās debatēs par to, kuras valstis ir kādā klasē. Viņš noteica, ka šis Trešās pasaules apzīmējums ir jāpiešķir mazattīstītajām Āfrikas, Āzijas, Okeānijas un Latīņamerikas valstīm.

1972. gadā Ķīnas priekšsēdētājs Mao piedāvāja vēl vienu argumentu par to, kuras valstis ir trešās pasaules valstis. Viņš nosauca ASV un PSRS lielvaras ienaidniekus par Pirmo pasauli. Viņš teica, ka Rietumeiropa, Japāna, Kanāda un Austrālija pieder Otrajai pasaulei. Visas pārējās valstis, mazattīstītās valstis un Ķīna, pabeidza diskusiju par to, kuras valstis ir trešās pasaules valstis. Par vēlākām diskusijām lems akadēmiķi un politiskie domātāji un vadītāji.

Aukstā kara karstumā strīdu par to, kuras valstis piederējai klasei, galvenokārt izlēma politikas analītiķi un valstu vadītāji. Trešās pasaules kustība tika izveidota, kad valstis sāka sevi klasificēt ar šo terminu, tostarp Dienvidslāvija, Ēģipte un Indija. Karam beidzoties, politiskās atšķirības starp blokiem kļuva neskaidras, un termins zaudēja savu analītisko skaidrību. Kopš aukstā kara šis termins ir lietots, lai aprakstītu mazattīstītas un ekonomiski atkarīgas valstis ar augstu dzimstības līmeni un augstu nabadzību.

Mūsdienās to valstu klasifikāciju, kuras ietilpst Trešajā pasaulē un, savukārt, pirmajā un otrajā pasaulē, lemj teorētiķi un akadēmiķi. Šim terminam nav skaidras objektīvas klasifikācijas. To sauc par ideoloģiju, nevis realitāti. Lēmumu par to, kuras valstis ir trešās pasaules valstis, pieņem tie, kas lieto šo terminu politikā, akadēmiskajās aprindās vai ikdienas dzīvē.