Vai indiāņi ir dubultpilsoņi?

Šis ir grūti risināms jautājums, ņemot vērā indiāņu vēsturisko nožēlojamo stāvokli un ļoti pretrunīgo attiecību starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un vietējām ciltīm. Amerikas pamatiedzīvotājiem ASV pilsonība tika oficiāli piešķirta tikai 1924. gadā, un daži štati turpināja neatzīt viņu likumīgās tiesības kā pilntiesīgiem pilsoņiem līdz pat 1940. gadu beigām.

Amerikas Savienoto Valstu valdība ir noteikusi gandrīz 600 vietas valstī par suverēnām Indijas teritorijām, kas nozīmē, ka indiāņu vadītāji šajās teritorijās var noteikt savus likumus, sabiedriskos pakalpojumus, nodokļus un citas tiesības, kas atstātas pārējiem 50 štatiem. Viņi nevar izveidot savu militāro spēku vai emitēt savu valūtu, kas nostāda Indijas rezervātus tādā pašā pakļautībā kā štati un aizjūras teritorijas. Šajā ziņā cilvēki, kas tur dzīvo, tiek uzskatīti par ASV pilsoņiem, kuri dzīvo īpašumā, ko valdība tehniski uztic.

Varētu būt precīzāk domāt par indiāņiem kā ASV pilsoņiem, kuriem ir jāmaksā federālie nodokļi, jāsaņem ASV dzimšanas apliecības, jāreģistrējas ASV sociālās apdrošināšanas numuram un līdzi jābūt ASV autovadītāja apliecībai, lai identificētu. Tiek uzskatīts, ka tas ir nošķirts no tautības per se, kas nozīmē, ka kāds, kas dzīvo cilšu teritorijā, vienmēr var brīvi uzskatīt sevi par atzītas cilšu tautas pārstāvi.

Stingrākajā juridiskajā nozīmē indiāņiem nav dubultpilsonības starp viņu cilšu zemēm un ASV, jo cilšu teritorijas netiek atzītas par atsevišķām un suverēnām valstīm. ASV valdība tās uzskata par “iekšzemes atkarīgām valstīm”. Pretrunīgi vērtētais Indijas lietu birojs joprojām risina jautājumus starp federālo valdību un atsevišķiem cilšu vadītājiem, nevis valsts sekretāra biroju. Šis oficiālās atzīšanas trūkums par neatkarīgām suverēnām valstīm joprojām rada strīdus starp dažiem vietējiem politiskajiem līderiem un ASV valdību.

Ja atsevišķai cilts teritorijai izdosies iegūt patiesu suverēnas valsts statusu, tur dzīvojošie cilvēki patiešām var pretendēt uz dubultpilsonību ar dublētiem juridiskiem dokumentiem un vienlīdzīgām tiesībām piedalīties politiskajās vēlēšanās un citos pilsoniskajos pienākumos. Tomēr jautājums par lojalitāti konkrētai nācijai var kļūt aktuāls, ja šī jaunā nācija tomēr izvēlēsies izveidot savu karaspēku Amerikas Savienoto Valstu ģeogrāfiskajās robežās.

Amerikas pamatiedzīvotājus parasti uzskata par vispirms ASV vai Kanādas pilsoņiem, pēc tam par viņu izvēlēto cilšu zemju likumīgajiem iedzīvotājiem. Tas būtu līdzvērtīgs tam, ka štata iedzīvotājs tiktu likumīgi uzskatīts par ASV pilsoni, bet dzīvotu Ohaio, Nebraskā vai Kalifornijā. Šiem štatiem ir atļauts izveidot savas valdības un īstenot savus likumus, taču uz tiem joprojām attiecas visu Savienoto Valstu noteikumi un noteikumi.