Vai ir droši lietot eritromicīnu grūtniecības laikā?

Parasti uzskata, ka eritromicīna lietošana grūtniecības laikā ir droša, jo pastāv minimāls kaitīgās ietekmes risks uz augļa attīstību. Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) eritromicīnu iekļāvusi B grūtniecības kategorijā, kas nozīmē, ka eritromicīna testos ar dzīvniekiem grūtniecības laikā nav konstatēts nozīmīgs risks auglim. Lai gan nav veikti pilnībā kontrolēti pētījumi ar cilvēkiem, nav konstatēta nozīmīga teratogēna vai kaitīgi patoloģiska iedarbība uz cilvēkiem. Tomēr ir konstatēts, ka īpašas eritromicīna formas, ko sauc par eritromicīna estolātu, lietošana grūtniecības laikā palielina hepatotoksicitātes vai aknu bojājumu iespējamību mātei, un to drīkst lietot tikai tad, ja ir pierādīta nepārprotama nepieciešamība.

Pētījumā ar dzīvniekiem žurku mātītēm tika ievadīts eritromicīns grūtniecības laikā līdz brīdim, kad bija pabeigta atšķiršana no mātes. Šajā pētījumā netika novērota kaitīga vai teratogēna iedarbība, pat ja žurkām tika ievadīts eritromicīns visā pārošanās procesā, kā arī grūtniecības un atšķiršanas laikā. Šie pierādījumi apstiprina eritromicīna drošību, taču to nevar pilnībā piemērot cilvēkiem.

Vairākos uzraudzības pētījumos ir novērotas dažādas grūtniecības un reģistrēti dati par eritromicīna lietošanas drošību grūtniecības laikā. Vienā pētījumā, Collaborative Perinatal Project, tika novērotas 230 grūtniecības, kurās jaunattīstības auglis bija pakļauts eritromicīna iedarbībai, no kopumā 50,282 XNUMX grūtniecībām. Netika novērota būtiska saikne starp eritromicīnu grūtniecības laikā un jebkādām būtiskām attīstības problēmām.

Citā uzraudzības pētījumā, kurā tika uzraudzīta 229,101 6,972 grūtniecība pacientiem, kuri saņēma Medicaid Mičiganas štatā, atklāja 320 eritromicīna lietošanas gadījumus grūtniecības laikā. No šīm grūtniecībām tika novēroti 297 lieli iedzimti defekti. Lai gan šis skaitlis ir nedaudz lielāks par paredzamo vidējo XNUMX defektu skaitu, pētījumā netika atklāta būtiska korelācija starp eritromicīna lietošanu un no tā izrietošajiem iedzimtajiem defektiem.

Eritromicīns šķērso placentas barjeru un nelielos daudzumos nonāk augļa asinsritē. Lai gan eritromicīna līmenis augļa asinsritē palielinās, kad mātes deva palielinās, mātes eritromicīna līmenis grūtniecības laikā var atšķirties, tādējādi apgrūtinot pārnešanas pakāpes noteikšanu. Līmenis augļa asinsritē parasti tiek uzskatīts par pietiekami zemu, lai neradītu kaitīgu ietekmi.

Eritromicīna sāls formu, eritromicīna estolātu, nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Ir konstatēts, ka tas palielina seruma glutamīn-oksaloetiķskābes transamināzes (SGOT) līmeni asinsritē, ja to lieto grūtniecības otrajā trimestrī. Vienā pētījumā 10% pacientu novēroja šos paaugstinātos SGOT līmeņus, kas liecina, ka ir notikusi hepatoksija. Kad eritromicīna lietošana tika pārtraukta, šie līmeņi normalizējās, norādot, ka šī ir īslaicīga zāļu blakusparādība.