Cik daudz plastmasas maisiņu tiek pārstrādāti ASV?

Amerikāņi katru gadu izmanto aptuveni 102 miljardus plastmasas maisiņu, bet mazāk nekā 1% no tiem tiek pārstrādāti. Pētījumi liecina, ka plastmasas maisiņi ir otra visvairāk piegružotā prece pēc plastmasas pudelēm. Plastmasas atkritumu daudzums ASV ir pieaudzis no mazāk nekā 1% sadzīves atkritumu 1960. gadā līdz vairāk nekā 10% 21. gadsimta sākumā. Plastmasas maisiņi nav bioloģiski noārdāmi, tāpēc tie ir pakļauti lielam riskam radīt problēmas augsnē vai ūdenī, ja tie tiek atstāti poligonos, jo vairāk nekā trīs ceturtdaļās no visiem poligoniem tiek uzskatīts, ka ir vismaz viena noplūde.

Vairāk par atkritumiem:

Ja visas ASV katru gadu izmestās papīra un plastmasas krūzes un galda piederumi tiktu novietoti viens otram galā, tas ap ekvatoru apbrauktu aptuveni 300 reizes.
Kalifornija katru gadu tērē apmēram 8.5 miljonus ASV dolāru (USD), lai iztīrītu plastmasas maisiņus no ielām.
Pēc tam, kad Īrija 2002. gadā sāka iekasēt maksu par plastmasas maisiņiem, to patēriņš samazinājās par 90%. Vidējais īrs katru gadu izmanto mazāk nekā 30 somas.