Kā es varu apstrīdēt neapdomīgas braukšanas biļeti?

Precīza definīcija tam, kas ir neapdomīga braukšana, atšķirsies atkarībā no jurisdikcijas. Dažās jurisdikcijās neapdomīga braukšana ietilpst ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu jomā, savukārt citās to var apsūdzēt kā noziedzīgu nodarījumu. Ja pārkāpums tiek uzskatīts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, tad parasti pārkāpējam tiek izsniegta neapdomīga braukšanas soda kvīts vai pavēste, nevis aizturēšana un arests. Ja neapdomīgas braukšanas biļetes saņēmējs vēlas apstrīdēt pārkāpumu, viņam rakstiski jāpaziņo tiesai, ka viņš apstrīd biļeti, un pēc tam jāierodas uz tiesu un jāaizstāv sava rīcība.

Lai gan pārgalvīgas braukšanas definīcija dažādās jurisdikcijās var nedaudz atšķirties, vairumā gadījumu tā ietver neprātīgu un/vai apzinātu citu personu drošības neievērošanu, vadot mehānisko transportlīdzekli. Daudzās jurisdikcijās vadītāja prāta stāvoklis ir pārkāpuma vai nozieguma elements. Tomēr dažos gadījumos noteiktas darbības tiek automātiski uzskatītas par neapdomīgu braukšanu, piemēram, braukšana ar noteiktu ātrumu, kas pārsniedz norādīto ātruma ierobežojumu, vai sacīkstes.

Jurisdikcijās, kur autovadītājs saņem neapdomīgu braukšanas biļeti, vispirms, apstrīdot biļeti, ir rūpīgi jāizlasa visa biļete — gan priekšā, gan aizmugurē. Vairumā gadījumu informācija, kas vadītājam būs nepieciešama, lai apstrīdētu biļeti, būs atrodama pašā biļetē. Īpaši svarīgi ir tas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir jāmeklē pārgalvīgai braukšanas biļetei piešķirtais tiesas datums, laiks, kurā vadītājam jāpaziņo tiesai par nodomu apstrīdēt biļeti, un adrese, uz kuru jānosūta paziņojums. Nepārdomātas braukšanas biļetes apstrīdēšana pa tālruni gandrīz visos gadījumos nav iespējama.

Kad vadītājs ir noteicis, kur sūtīt paziņojumu par savu nodomu apstrīdēt biļeti, viņam vai nu jāaizpilda atbilstošā biļetes daļa vai jāsagatavo paziņojums tiesai, kurā norāda nodomu apstrīdēt biļeti. Biļete vai paziņojums tiesai jānosūta ar apliecinātu vai ierakstītu sūtījumu. Kopija jānosūta arī prokuratūrai, kas izskata ceļu satiksmes tiesas lietas.

Pēc tam vadītājam jāierodas tiesā tiesas noteiktajā laikā un datumā. Vadītājs var ierasties ar advokātu vai bez tā; savukārt, ja vadītājs ierodas bez advokāta, no viņa tik un tā tiek sagaidīts pārkāpuma sastāva izpratne un iespēja aizstāvēties tiesā. Ja tiek atzīts par vainīgu neapdomīgā braukšanā, parastie sodi ietver pārbaudes laiku vai vadītāja braukšanas tiesību atņemšanu.