Kāda ir bagātības sadale Krievijā?

Bagātības sadalījumam Krievijā ir visaugstākais nevienlīdzības līmenis pasaulē, un nedaudz vairāk nekā 100 cilvēkiem pieder 35% no valsts bagātības. Tiek lēsts, ka šo miljardieru kopējā bagātība pārsniedz 420 miljardus ASV dolāru (USD). Liela daļa bagātības sadalījuma Krievijā ne vienmēr ir ienākumi, bet gan aktīvi, piemēram, mājoklis. Tiek uzskatīts, ka šī nevienlīdzība bagātības sadalē ir rezultāts tam, ka lielākā daļa Krievijas miljardieru gūst bagātību ar dabas resursiem, piemēram, naftu vai metāliem, un paļaujas uz politiķu palīdzību, lai saglabātu savu bagātību.

Vairāk par bagātības sadali:

Globāli miljardieriem pieder vidēji aptuveni 2% no pasaules bagātības. Tas ir aptuveni vienāds ar vienu miljardieri uz katriem 170 miljardiem USD pasaulē.
Viszemākā ienākumu nevienlīdzība pasaulē kopumā ir Ziemeļeiropā, tādās valstīs kā Somija, Zviedrija un Norvēģija.
Visās pasaules daļās vīriešiem ir vairāk ienākumu nekā sievietēm. Faktiski tiek lēsts, ka visu vīriešu ienākumi pasaulē ir par vairāk nekā 50% lielāki nekā pasaules sieviešu ienākumi.