Kāda ir Jaunavas Marijas loma katoļu baznīcā?

Jaunavas Marijas godināšana ir svarīga katolicisma prakse. Katoļiem Jaunava Marija ir ārkārtīgi svarīga kā Dieva māte, trauks, caur kuru Dievs kļuva par cilvēku. Tomēr ir neskaidrības un apsūdzības, īpaši no citām kristietības sektām, ka katoļi pielūdz Mariju un citus svētos. Šis ir konflikts, kas pastāv jau gadsimtiem ilgi, jo saskaņā ar Svētajiem Rakstiem gods un pielūgsme ir jādod tikai Dievam, un Jaunavas Marijas “pielūgšana” būtu tiešā viena Dieva pielūgsmes pārkāpums.

Faktiski katoļi Mariju neuzskata par Dievu un nekad to nav darījuši. Taču Marijai tiek teiktas daudzas lūgšanas un lūgumi, lai lūgtu viņu aizlūgt ar savu dēlu. Aizlūgšanas lūgšanas būtība ir tāda, ka tā ir lūgums, lai cilvēks debesīs iejauktos ar Dievu un pievērstu lūgumraksta iesniedzēju lūgšanas Dievam. Jaunava Marija Sveicināta, Marija lūgšanā tiek lūgta “lūdz par mums”, nevis “piepildīt mūsu vēlmes”. Ilgu laiku, īpaši tad, kad bija izplatīti šķīstītavas uzskati, tika uzskatīts, ka tikai debesu cilvēka aizlūgšanas var pacelt cilvēku no šķīstītavas uz debesīm.

Jaunava Marija tiek uzskatīta par līdzjūtīgāko cilvēku un svētu daļēji tāpēc, ka viņa vēlas pievienoties Dieva vēlmēm. Laika periodā, kurā viņa dzīvoja, bērna iznēsāšana bez laulības bija monumentāls pieprasījums. Turklāt Marijai bija labprātīgi jāupurē šis bērns, pārspējot pat Ābrahāmu, spējot neiejaukties Dieva ceļos un līdzekļos.

Jāpiemin arī mācība par Bezvainīgo ieņemšanu. Marija ir jaunava, ir piepildīta ar Dieva mīlestību, kas rada Kristu, un, neskatoties uz savu jaunavību, dzemdē. Viņa ir dzīvs piemērs tam, ko Dievs var darīt, ja tikai cilvēki paklausīs, un viņa rada kristietību un katolicismu. Tas padara viņu gan spēcīgu, gan svarīgu. Katoļi netic, ka Marija ir Kristus dievišķības avots, bet gan labprātīgākā un līdzjūtīgākā Dieva kalpone, izņemot Kristu.

Vēl viens svarīgs Jaunavas Marijas aspekts ir tas, ka viņa ir piedzimusi bez “sākotnējā grēka”. Mūsdienās lielākā daļa katoļu, visticamāk, noraidīs sākotnējo grēku kā novecojušu jēdzienu. Līdz Vatikāna II sanāksmei katoļi ticēja, ka visi, kas nebija kristīti, saglabāja Ādama un Ievas nepaklausības Dievam sākotnējo grēku XNUMX. Mozus grāmatā. Nekristītiem bērniem Limbo bija jāpaliek ārpus debesu vārtiem uz mūžību par neveiksmi kristītiem.

Lai gan katoļu baznīca bija atkarīga no doktrīnas par sākotnējo grēku kā kristību priekšnoteikumu, uzstājība, ka Marija piedzima bez pirmgrēka, bija svarīga mācība. Tikai bezgrēcīgs indivīds bija piemērots trauks Kristum. Pastāv ievērojams strīds par Marijas seksuālajām attiecībām ar Jāzepu pēc Kristus dzimšanas. Lai gan daži katoļi uzskata, ka viņa saglabāja savu nevainību, lielākā daļa domā, ka Jēzum bija brāļi un māsas.
Praktiskā nozīmē Marija atbalsta arī sievietes lomu draudzē. Marija ir kalpone, māte un dzīvo bez grēka. Viņa dara to, ko Dievs viņai liek darīt. Sievietēm jābūt kalpēm, mātēm, aprūpētājām un jātiecas uz dzīvi bez grēka. Kopējot Mariju, tiek pieņemts, ka sievietes Baznīcā neuzņemas vadošo lomu, bet gan kalpošanas lomu. Tas pastiprina katoļu doktrīnu, ka sievietes nav paredzētas priesterēm.

Visbeidzot, lielākā daļa katoļu izjūt spēcīgas personiskas attiecības ar Mariju, jo viņa savā ziņā ir māte visiem. Pie Tēva, kas attēlots kā Dievs, Kristus un Svētais Gars, jūs nesāt savas lielās rūpes. Lūgšanas pēc Marijas aizlūgumiem var radīt mazas brūces un sāpes, kas var nebūt pietiekami lielas, lai runātu ar Dievu. Tāpat kā bērns pēc kritiena var skriet pie mātes pēc mierinājuma, daudzi katoļi uzskata, ka Marija ir pieejama šādā veidā kā mātes figūra. Katoļi vēršas pie viņas pēc atbalsta, atceroties, ka viņa ir pilnībā cilvēciska, nevis dievišķa, un lūdz viņas lūgšanas, līdzjūtību un mīlestību, zinot, ka viņas būtība ir mūžīga cerība un žēlastība.