Kādā vecumā kāds tiek uzskatīts par likumīgu pieaugušo ASV?

Vecums, kurā kāds tiek uzskatīts par likumīgu pieaugušo ASV, parasti ir 18 gadi. Kas definē likumīgu pieaugušo, ir spēja likumīgi strādāt, piedalīties līgumos, balsot, precēties, dot seksuālu piekrišanu un pievienoties armijai. Tomēr tas, ka ir likumīgs pieaugušais, kas jaunāks par 21 gadu, lielākajā daļā valstu nedod tiesības iegādāties alkoholu.
Vecums, kurā viens kļūst par likumīgu pieaugušo ASV, lielā mērā ir vecums, kurā lielākā daļa bērnu pasaulē tiek uzskatīti par pieaugušajiem. Dažās valstīs šis vecums ir zemāks, bet lielākajā daļā Rietumu pasaules cilvēks tiek uzskatīts par pieaugušo 18 gadu vecumā.

Dažos gadījumos bērns, kas jaunāks par 18 gadiem, ir likumīgs pieaugušais, jo īpaši laulības vai līgumu parakstīšanas nolūkos pirms 18 gadu vecuma. Tas notiek reti un mēdz notikt, ja bērns iesūdz savus vecākus par emancipāciju. Emancipēts bērns joprojām ir “nepilngadīgs” un nedrīkst balsot, kamēr viņam vai viņai nav 18 gadu.
Daudziem vecākiem termins likumīgs pieaugušais nenozīmē, ka viņu bērniem ir noteiktas pieaugušo īpašības. Piemēram, būt pieaugušam nozīmē spēju pieņemt nobriedušus lēmumus, piedalīties pilsoniskās lietās, kontrolēt sevi un būt atbildīgam. Dažiem 18 gadus veciem jauniešiem vienkārši trūkst šo īpašību, un viņiem ir nepieciešams vairāk laika, lai tās attīstītu. Dažus vecākus satrauc tas, ka 18 gadus vecs var pieņemt dzīvi mainošus lēmumus, piemēram, priekšlaicīgi apprecēties vai iestāties armijā, kas, iespējams, nav pieņemti ar lielu apdomu.

Ir ļoti maz, ko vecāki var darīt, lai šādu situāciju labotu. Daudzi pauž nožēlu, ka viņiem vairs nav nekādas kontroles pār saviem jaunajiem likumīgajiem pieaugušajiem bērniem. Ironiski, ka bērnam, iespējams, šāda veida kontrole, kas raksturīga pieaugušam cilvēkam, būtībā nozīmē, ka vecākam nav turpmākas juridiskas atbildības par jums rūpēties.
Pat ja tikko likumīgs pieaugušais joprojām mācās vidusskolā, bieži vien uz vecākiem netiek izdarīts juridisks spiediens, lai turpinātu nodrošināt mājokli vai aprūpi. Ir pierādīti daži izņēmumi no šī noteikuma, jo īpaši šķiršanās gadījumos, kad laulātais joprojām pieprasa uzturlīdzekļus bērnam vai palīdzību saistībā ar maksājumiem koledžā. Daži vecāki uzskata, ka pastāvīgs finansiālais atbalsts patiešām liecina par to, ka bērns patiešām vēl nav pilngadīgs neatkarīgi no vecuma.

Jautājums par likumīgu pilngadību bērniem, kas atrodas audžuģimenē, ir ļoti lipīgs. 18 gadu vecumā viņi būtībā noveco no sistēmas, un valstij vairs nav nastas viņus atbalstīt. Dažos gadījumos audžuvecāki turpinās audzināt bērnu, kas tehniski ir pilngadīgs. Tomēr daži bērni ir nonākuši dreifē brīdī, kad viņi visvairāk varētu izmantot laipno pieaugušo palīdzību un atbalstu.