Kādas ir indiāņu kultūras iezīmes?

Indiāņu kultūras definēšana ir sarežģīts uzdevums ne tāpēc, ka ir grūti aptvert ticējumus un paražas, kas raksturo šo vēsturisko iedzīvotāju skaitu, bet gan tāpēc, ka indiāņi ir neticami daudzveidīga populācija. Tāpat kā Amerikas definēšanai būtu nepieciešamas kultūras pārbaudes no visas valsts, indiāņu kultūrai ir jāpārbauda dažādi reģioni un ciltis. Vispārīgi runājot, lielākā daļa indiāņu kultūru ir ļoti garīgas un orientētas uz grupu.

Tā kā Amerikas pamatiedzīvotāji ir ļoti atšķirīgi, viņu kultūru aprakstīšanai ir jāpaļaujas uz kopīguma skaidrojumu, nevis jākoncentrējas uz īpašām tradīcijām, kuras, iespējams, nepastāv katrā ciltī. Droši vien var droši teikt, ka garīgums visās šajās tautās ir vienāds. Garīgums ne vienmēr ir reliģija, un tāpat kā reliģijas atšķiras starp cilvēkiem visā pasaulē, arī Amerikas pamatiedzīvotāju reliģiskie uzskati ir ļoti atšķirīgi.

Šī garīgā daba visbiežāk tiek izteikta ceremonijās, kurās tiek godināta kāda dievība vai dabas aspekts. Dažas ciltis tic vienam noteiktam dievam, savukārt citas, vairāk grieķu veidā, apraksta dažādus garus kā būtnes savās uzskatu sistēmās. Lielākā daļa reliģisko ceremoniju ir vērstas uz atzinību par darbiem, ko šis dievs vai būtne, domājams, ir paveicis cilts vai cilvēku labā. Dažas ceremonijas ir līdzīgas Rietumu reliģiju ceremonijām, savukārt citas nepiederošajiem var šķist ekscentriskas.

Indiāņu kultūrā ir arī dabas motīvs. Daudzi vidusmēra Amerikas pilsoņi pārāk daudz nedomā par pasauli, kurā viņi dzīvo, bieži uzskatot par pašsaprotamiem daudzos resursus, kas tiek izmantoti, lai cilvēki varētu baudīt savu dzīvesveidu. Tas ir ļoti pretrunā ar indiāņu kultūras tēmām, jo ​​lielākā daļa indiāņu stingri tic dabas resursu audzēšanai un saglabāšanai.

Viens no veidiem, kā indiāņu kultūra aptver dabu, ir visu resursu izmantošana. Parasti dzīvniekus, kurus izmanto pārtikā, izmanto arī daudzām citām lietām. Reti kāda dzīvnieka daļa tiek izniekota, galvenokārt tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka dzīvības atņemšanai tā ir vismaz jāizmanto, nevis jānogalina veltīgi.