Kādas ir visizplatītākās klimata problēmas?

Visizplatītākās klimata problēmas ir globālā sasilšana un klimata pārmaiņas. Globālā sasilšana ir neparasta Zemes uzsilšana. To galvenokārt izraisa siltumnīcefekta gāzu, piemēram, oglekļa dioksīda un metāna, uzplūdi Zemes atmosfērā; Šis ir slānis, kas sastāv no gāzēm un mākoņiem. Klimata pārmaiņas attiecas uz klimata elementu maiņu, kas var mainīt ainavas, ietekmēt kopienu ikdienas dzīvi un izraisīt izmaiņas kultūraugu augšanā. Abas klimata problēmas izraisa daudzi faktori, lai gan jau gadiem ilgi liela daļa zinātnieku aprindas ir vainojusi cilvēka darbības.

20. gadsimta sākumā eksperti novēroja, ka Zemes atmosfērā ir vērojama neliela sasilšana. Šo notikumu sākotnēji novērtēja zinātnieku aprindas, uzskatot, ka tas aizsargā zemi pret jaunā ledus laikmeta ledājiem. Tomēr sasilšanas ātrums kļuva tik satraucošs, ka zinātnieki sāka veikt pētījumus par to, kā šo notikumu varētu apturēt vai samazināt līdz minimumam.

Dabiski, ka siltumnīcefekta gāzes Zemes atmosfērā aiztur daļu saules enerģijas, ko sauc par siltumnīcas efektu. Īsviļņu starojums no saules var iziet cauri šīm gāzēm; tomēr šīs gāzes bloķē garo viļņu starojumu, kas tiek pārraidīts atpakaļ uz kosmosu, kur tas tiek iesprostots Zemes atmosfērā. Kad atmosfērā tiek ievadīts vairāk siltumnīcefekta gāzu, tiek aizturēts vairāk starojuma, kā rezultātā rodas klimata problēmas, piemēram, globālā sasilšana. Savukārt globālā sasilšana rada klimata pārmaiņas.

Pirms daudziem gadiem Zeme piedzīvoja klimata izmaiņas, kas notika ilgu laiku. Piemēram, ledus laikmetā klimats kļuva vēsāks, bet pēc miljoniem gadu atkal kļuva siltāks. Taču kopš 18. gadsimta klimata pārmaiņas ir notikušas straujāk; šīs izmaiņas ir ļoti ietekmējušas Zemi un visu uz tās esošo, tādējādi mudinot zinātniekus veikt plašus pētījumus. Klimata pārmaiņu cēloņi tālā pagātnē tiek uzskatīti par tīri dabiskiem, piemēram, vulkānu izvirdumi un meteoru ietekme. Tomēr pēdējo gadu klimata pārmaiņas ir saistītas ar cilvēka darbību, piemēram, ķīmisko savienojumu izdalīšanos, ko izmanto noteiktās lauksaimniecības praksēs.

Fosilijas, augsnes, koki un ledāju atradnes atklāj pierādījumus par klimata tendencēm. Piemēram, koku augšanas gredzenu modeļi liecina par nokrišņu un temperatūras izmaiņām. Plašs augšanas gredzens veidojas aukstā klimatā vai tad, ja ir pietiekams nokrišņu daudzums; šaurs augšanas gredzens veidojas siltā klimatā vai tad, kad ir mazāk nokrišņu. Mūsdienās, izmantojot modernus instrumentus, piemēram, satelītus, tiek reģistrēti tieši pierādījumi par klimata problēmām un tendencēm.