Kādi ir dažādi investīciju baņķiera kvalifikācijas veidi?

Investīciju baņķiera kvalifikācija var atšķirties atkarībā no konkrētajām funkcijām nozarē. Šīs funkcijas ietver dažādas brokeru pozīcijas, analītiķus, apvienošanos un pārņemšanu (M&A), pārdošanu un tirdzniecību, kā arī portfeļa pārvaldību. Minētajām un citām funkcijām nepieciešamo kvalifikāciju veidi ietver bakalaura un pēcdiploma grādus dažādās uzņēmējdarbības disciplīnās, piemēram, finansēs un ekonomikā. Papildus minētajiem grādiem, lai pieņemtu darbā, bieži ir nepieciešami arī citi nozares sertifikāti un licences. Nozares sertifikācijas piemērs varētu būt Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikāts.

Lai kļūtu par investīciju baņķieri, vairumā gadījumu ir nepieciešams pēcdiploma grāds. Parasti priekšroka tiek dota šādām disciplīnām: finanses, ekonomika, matemātika, inženierzinātnes un mārketings. Papildus minētajām disciplīnām tiek mudināts turpināt izglītību un iegūt nozares sertifikātus. Tie var būt nepieciešami, lai pieņemtu darbā dažādu veidu amatus. Tiek ņemtas vērā arī citas prasmes, piemēram, lieliskas komunikācijas un starppersonu prasmes.

Parasti investīciju baņķiera kvalifikācija, kas nepieciešama, lai strādātu M&A amatos, ietver uzņēmējdarbības bakalaura grādu un pēcdiploma grādu, piemēram, biznesa administrācijas maģistra grādu (MBA). Turklāt CFA apzīmējums ir ļoti vēlams lielākajai daļai M&A darbu. Parasti investīciju baņķiera kvalifikācija portfeļa pārvaldniekiem ietver pēcdiploma grādu kādā no iepriekš minētajām disciplīnām. Tādām lomām kā vērtspapīru parakstīšana vajadzīgās kvalifikācijas ietver MBA un CFA apzīmējumu. Arī pēc bakalaura grāda iegūšanas kandidāts var iegūt ieguldījumu investīciju banku karjerā, sākot kā pētniecības analītiķis vai asistents.

Pārdevēja un tirgotāja lomai ir vairākas investīciju baņķiera kvalifikācijas. Piemēram, pārdevējam parasti ir nepieciešams bakalaura grāds tādā disciplīnā kā finanses. Visbiežāk viņam tiek uzticēti uzdevumi, kas ietver investīciju ieteikšanu klientiem, līdz ar to tirgotājam ir nepieciešama nozares licence. Šī prasība ir atkarīga arī no valsts, kurā viņš vai viņa dzīvo. Piemēram, ASV nepieciešamās licences ietver 63. sērijas vienoto vērtspapīru licenci (USL) un 7. sērijas vispārējo vērtspapīru reģistrētā pārstāvja (GSRR) licenci.

Vērtspapīru brokeriem ir nepieciešams bakalaura grāds iepriekš minētajās disciplīnās. Turklāt tie var būt nepieciešami turpmākai pārbaudei. Piemēram, ASV vērtspapīru brokerim ir jānokārto iepriekšējās darbības pārbaude un jākārto federālie un štata eksāmeni, lai saņemtu attiecīgas licences. Tie ietver 7. sērijas GSRR licenci, ko pārvalda iestāde, ko sauc par Finanšu nozares regulējošo iestādi (FINRA). Turklāt daži uzņēmumi pieprasa, lai vērtspapīru brokeri iegūtu profesionālo kvalifikāciju, piemēram, sertificēts finanšu plānotājs (CFP).

Turklāt dažus nozares sertifikātus, piemēram, CFA un CFP apzīmējumus, var iegūt daudzās valstīs, un tie ir atzīti visā pasaulē. Tomēr citi ir svarīgi tikai valstī, kurā tie izdoti. Tādējādi dažu investīciju baņķieru kvalifikācija dažādās valstīs var atšķirties. Dažas prasības parasti ir universālas, piemēram, bakalaura un pēcdiploma grādiem, piemēram, iepriekš minētās.