Kādi ir dažādi kognitīvo aizspriedumu veidi?

Psiholoģijas zinātne ir identificējusi diezgan daudz kognitīvo aizspriedumu veidu. Šīs novirzes tiek raksturotas kā domāšanas saīsinājumi, kas ir statistiskā sprieduma, atmiņas un sociālās attiecinājuma kļūdu rezultāts. Kognitīvā disonanse, iluzora korelācija un egocentriska novirze ir daži piemēri. Citi kognitīvās novirzes piemēri ir karstā un aukstā izziņa.

Kognitīvā disonanse ir viens no vispazīstamākajiem aizspriedumu veidiem. Kognitīvā disonanse ir ļoti izplatīta parādība, un gandrīz ikviens to ir piedzīvojis vismaz vienu reizi savā dzīvē. Tā ir spriedzes vai trauksmes sajūta, ko izraisa divu pretēju uzskatu vai domu turēšana vienlaikus. Izplatīts šāda veida aizspriedumu piemērs ir tas, ka personai ir noteikta pārliecība par sevi, piemēram, es esmu godīgs, bet rīkojas negodīgi.

Iluzorā korelācija ir vēl viens no biežāk zināmajiem aizspriedumu veidiem. Kā norāda tās nosaukums, iluzorā korelācija apraksta situāciju, kad kāds uztver korelāciju vai attiecības starp diviem mainīgajiem, kad realitātē starp mainīgajiem ir maz vai nav nekādas attiecības. Obsesīvi kompulsīvi traucējumi ir ārkārtējs šāda veida aizspriedumu piemērs. Cilvēki ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem bieži atkārto vienu un to pašu uzvedību atkal un atkal, jo viņiem ir iluzora korelācija, ka šāda uzvedība novērsīs kādu negatīvu blakusparādību. Tomēr patiesībā atkārtota uzvedība neietekmē to, vai notiks kaut kas slikts.

Vēl vienu no kognitīvajiem aizspriedumiem sauc par egocentrisku aizspriedumiem. Šī neobjektivitāte raksturo cilvēku, kurš pārāk daudz uzņemas kopīgu pūļu rezultātu. Tas parasti parādās, kad cilvēki uzņemas pārāk daudz kredītu par pozitīviem rezultātiem, bet tas var notikt arī tad, kad cilvēki uzņemas pārāk lielu atbildību par negatīvu rezultātu. Tiek uzskatīts, ka šī neobjektivitāte ir rezultāts tam, ka paša cilvēka darbības viņas prātā ir svarīgākas nekā citu darbības.

Karstā izziņa ir jaunāks termins noteikta veida aizspriedumiem. Šāda veida aizspriedumi ir balstīti uz personas noskaņojumu, kas pieņem lēmumus. Cilvēks ar paaugstinātu emociju stāvokli, piemēram, dusmām, bailēm un pat prieku, var pieļaut kļūdas spriedumos, pamatojoties uz savu emocionālo stāvokli. Karstas izziņas gadījumā cilvēks var pieņemt lēmumu pārāk ātri, bez pienācīga pārdomu apjoma.

Aukstā izziņa ir arī salīdzinoši jauns kognitīvās novirzes veids. Tā ir karstās izziņas papildinošā kognitīvā novirze. Tāpat kā karstā izziņa apraksta lēmumu pieņemšanu, ko ietekmē paaugstināti emocionālie stāvokļi, aukstā izziņa notiek, kad cilvēks pieņem lēmumu, piedzīvojot ļoti maz emociju. Šāda veida lēmumu pieņemšana ar zemu enerģijas patēriņu un uzmanību ir arī problemātiska. Tā vietā, lai pieņemtu lēmumus pārāk ātri un emocionāli uzlādēts, cilvēks, kurš piedzīvo aukstu izziņu, intereses trūkuma dēļ pieņem lēmumus, pamatojoties uz mazām pārdomām.