Kādi ir testamenta pamatnoteikumi?

Ja kāds aiziet mūžībā ar testamentu, šīs personas saistību nokārtošanas darbību sauc par “testamenta procesu”. Testamenta iegūšanas noteikumi atšķirsies gan atkarībā no jurisdikcijas, gan testamenta sarežģītības, taču ir daži pamatjēdzieni, kas ir spēkā neatkarīgi no tā, kur persona — saukta par testatoru — dzīvoja pirms savas nāves. Testēšanas procesam ir trīs pamata posmi. Pirmkārt, ir jānosaka, kāds īpašums pieder testatoram un var tikt iekļauts testamenta procesā; otrkārt, testatora visu saistīto nodokļu un parādu nomaksa viņa nāves brīdī; pēdējais ir jebkura īpašuma sadale attiecīgajām pusēm.

Pirmais solis ir noteikt, kurš īpašums testatoram var tikt uzskatīts par īpašumtiesību testamenta procesa nolūkos. Testamenta noteikumu sarežģītība šajā posmā atšķirsies atkarībā no īpašuma veida. Sarežģītākie testamenta noteikumi bieži izriet no noteikšanas, vai īpašums, kas pieder vīram un sievai kopīgi, var tikt nodots testamentam. Piemēram, mājoklis, kas nāves brīdī pieder pārim, dažās jurisdikcijās var automātiski nonākt testatora laulātā īpašumā, savukārt testators var brīvi izdomāt savu pusi intereses par mājokli ar testamenta palīdzību. citās jurisdikcijās.

Otrais testamenta noteikumu kopums ir saistīts ar testatora parādu dzēšanu, nosakot viņa mantu pēc nāves. Pirmais solis šajā procesā parasti ir visu īpašuma nodokļu nomaksa. Parasti mantojuma nodokļa summa, kas testatoram jāmaksā, ir atkarīga no jurisdikcijas, kā arī no testatora mantojuma tīrās vērtības, ko nosaka īpašums, kas tika uzskatīts par piemērojamu iepriekšējā darbībā. Turklāt mantojumam būs jāsedz visi testatora parādi privātpersonām. Testamenta noteikumi noteiks, no kurienes tiks veikti šie maksājumi un vai kāds no testatora plānotajiem plāniem — īpašums, kas paredzēts atdošanai testamentā — tiks dzēsts, lai dzēstu parādu.

Pēdējais posms testamentā ir aktīvu sadale saskaņā ar testamentu. Jurisdikcijas testamenta noteikumos tiks ņemti vērā dažādi faktori, lai noteiktu, vai testamentā ietvertie norādījumi ir spēkā, un tiks veikti jebkādi pielāgojumi, ko likums uzskata par nepieciešamiem. Piemēram, ja, lai nomaksātu testatora parādu, bija jāizveido izdomājums, testamenta noteikumi var nodrošināt alternatīvu ieceri personai, kurai bija jāsaņem dāvana.