Kāds ir Ķīnas reliģiskais sastāvs?

Ķīnā ir vairāk nekā 100 miljoni ticīgo, lai gan ir grūti novērtēt katrai reliģijai piederošo procentuālo daļu. Viena no galvenajām grūtībām izprast reliģiju Ķīnā ir tā, ka valdība attur no reliģiskās prakses. Vēl viens ir fakts, ka daudzi Ķīnas iedzīvotāji ievēro senču pielūgsmi, ko oficiāli nevar uzskatīt par reliģiju, jo šāda veida uzskatu sistēmā nav Dieva jēdziena.

Tautas reliģijas ir populāras Ķīnā, īpaši mazos ciematos, kur ir maza ārzemju ietekme. Šamanisms tam ir piemērs. Šamaņi jeb svētie vīrieši ir populāri Ķīnā. Viņus uzskata par starpniekiem starp dabas spēkiem un cilvēkiem, un daudzi cilvēki meklē viņu palīdzību, lai dziedinātu un saņemtu garīgas konsultācijas. Mao Dzeduna valdības laikā Ķīnā pret šamaņiem tika izvirzīta liela apsūdzība, taču tagad viņi ir Ķīnas senās vēstures cienījama sastāvdaļa.

Neskatoties uz valdības oficiālo ateistu nostāju, Ķīnā ir piecas atzītas reliģijas. Viens no tiem ir daoisms, kas sākās kā filozofiska skola un pakāpeniski attīstījās par reliģiju. Saskaņā ar daoismu pastāv dabiska enerģija, kas plūst cauri ikvienai dzīvai radībai. Šo enerģiju jeb Tao var izkopt, izmantojot meditāciju, līdzjūtību un izpratni par Yin-Yang, visa, ko mēs zinām, duālo dabu.

Vēl viena no Ķīnas atzītajām reliģijām ir budisms, kas Ķīnā tika ieviests otrajā gadsimtā. Budisms ir pielāgojies ķīniešu dzīvesveidam, nevis otrādi, kļūstot par dominējošo uzskatu sistēmu Ķīnā. Tiek lēsts, ka aptuveni 25% ķīniešu tagad praktizē budismu. Tāpat kā daoisms, arī budisms ir neteistiska reliģija, kas koncentrējas uz tiekšanos pēc personīgās apgaismības.

Islāms Ķīnā ir atzīts kopš Tanu dinastijas, aptuveni 700. gadu p.m.ē. Aptuveni divi procenti Ķīnas iedzīvotāju praktizē islāmu oficiāli, un tiek uzskatīts, ka daudzi citi to praktizē drošībā savās mājās. Viens no iemesliem, kāpēc Ķīna ciena islāmu, ir tas, ka valsts uztur diplomātiskās un ekonomiskās attiecības ar daudzām musulmaņu valstīm.

Ķīna arī atzīst divas kristietības formas: katolicismu un protestantismu. Daļa valdības ir izrādījusi zināmu naidīgumu pret kristiešu sektām un praktiķiem, tāpēc daudzi nevēlas atklāt savu pārliecību.