Kas ir abiotiskie faktori?

Abiotiskie faktori ir dzīvas ekosistēmas elementi, kas ietekmē sistēmas dzīvotspēju augt vai izdzīvot, bet kuriem pašiem nav bioloģiska rakstura. Šie vides faktori ietver tādus izplatītus apstākļus kā temperatūra, gaisa plūsma, pieejamā gaisma un augsnes neorganiskās sastāvdaļas. Plašāki abiotiskie faktori, kas var ietekmēt organismus, ietver arī reljefa augstumu, klimata izmaiņas un nokrišņu līmeni, ko reģions saņem augšanas sezonas laikā.

Nedzīvi faktori veido vidi un tajā dzīvojošo organismu sajaukumu tikpat lielā mērā kā bioloģiskie faktori, piemēram, plēsoņu un laupījumu attiecības. Klimats ar garām, bargām ziemām, piemēram, kā tundras reģions, ierobežos vairuma augu augšanu, izņemot sūnas un virsājus, kas ir izturīgi aukstā vidē, kur zeme lielu daļu gada ir sasalusi. Dzīvnieku sugas šādā vidē ir ierobežotas arī ar tām, kurām var izaugt biezs izolācijas apvalks un dzīvot vājā tiešā apgaismojumā vai vietās, kur ir maz barības avotu, piemēram, polārlāči, arktiskie zaķi vai ziemeļbrieži.

Ķīmiskos faktorus ekosistēmu augsnē, atmosfērā un ūdens apgādē bieži nosaka abiotiskie faktori, kas notiek ģeoloģiskos laika posmos. Tie var ietvert elementus, kas ietekmē zemes sastāvu, piemēram, vulkānisko aktivitāti, kā arī vēja un ūdens straumes, ko virza Mēness plūdmaiņas cikli. Temperatūras diapazonus klimatā ietekmē arī zemes augstums, kā arī tas, kā reljefs ietekmē nokrišņu daudzumu un gaisa spiediena sistēmas, kas plūst virs tās.

Dzīvo organismu ietekme uz vidi bieži ir saistīta ar abiotiskiem faktoriem tādā mērā, ka, krasi mainoties vienam, mainās arī otrs. Cilvēka darbība vidē var mainīt arī dabiskos abiotiskos faktorus, piemēram, nokrišņu modeļus, kas laika gaitā var mainīt vietējo ekosistēmu un organismus, kas spēj tajā izdzīvot. Labākais piemērs tam vēsturē ir mežu izciršanas process.

Plaši tropiskie vai mērenā klimata meži, kādi kādreiz pastāvēja Auglīgajā pusmēness gar plašā austrumu krasta reģionā, kas robežojas ar Vidusjūru, saglabāja nokrišņu daudzumu, kas saglabāja ekosistēmu sulīgu un ekoloģiski daudzveidīgu daudzām Zemes senākajām civilizācijām. Intensīvā Auglīgā Pusmēness reģiona mežu izciršana, ko veica dažādas sabiedrības, sākot no šumeriem 2,000. g.pmē. līdz Romas impērijas laikam, samazināja meža segumu līdz 10% no iepriekšējā līmeņa, kā rezultātā tika sasāļots ūdens un augsne, kā arī ievērojami samazinājās ikgadējais nokrišņu daudzums. mainīja klimatu uz karstu, tuksnešainu reģionu, kurā varētu attīstīties daži augi vai dzīvnieki.

Līdzīga tendence notiek arī mūsdienās ar strauju Amazones upes baseina mežu izciršanu Dienvidamerikā. Tiek lēsts, ka 20. gadā jau ir izcirsti 2011% Amazones lietus mežu, un vēl 20% izzudīs nākamo divu desmitgažu laikā. Šobrīd vides zinātnieki uzskata, ka mežs sasniegs lūzuma punktu, kur abiotiskie faktori sāks izjaukt tā dabiskās ekosistēmas. Daļēji tas ir saistīts ar faktu, ka mežs pusi no nokrišņu daudzuma rada mitrums, ko tas izlaiž atpakaļ gaisā, un šī reģiona izžūšana izraisīs citu abiotisko faktoru, piemēram, savvaļas ugunsgrēku izplatīšanās, sausuma pieaugumu. , un siltumnīcefekta gāzu izdalīšanās, mežam atmirstot, kas veicina globālo sasilšanu un vēl vairāk saglabā abiotisko ietekmi.